Vaccination mot doping

Ser du någon risk att en medlem i din idrottsförening dopar sig? Kan det ske av misstag? Vad skulle din förening göra då? Finns en antidopningplan att ta hjälp av?

Krav på vaccination mot dopning är förutsättning för föreningsbidrag

Det är nolltolerans mot dopning i Nyköpings föreningsliv. För att få föreningsbidrag måste alla idrottsföreningar vaccinera sin klubb mot dopning, enligt Riksidrottsförbundets preventions- och åtgärdspaket "Vaccinera klubben – mot dopning". Vaccinationen måste uppdateras vart tredje år.

Hur gör man?

Vaccinationen sker smidigt i fyra steg. Handledning samt diskussions- och utbildningsmaterial finns färdigt att ladda ner från vaccineraklubben.se och är bara att börja använda. Efter tre år är det dags att förnya vaccinationen mot dopning. Även här erbjuder programmet en tydlig handledning med utvärdering och diskussionsfrågor för att uppdatera handlingsplanen. - Läs mer om Antidoping Sveriges antidopingarbete här

Gå till Vaccinera klubben

Om "vaccinera klubben"

Klubben gör först en antidopninganalys och skapar sedan en egen handlingsplan för antidopningarbetet. Förutom de förebyggande åtgärderna så får föreningen en beredskap för att hantera dopningsfall i praktiken.

  • Steg 1: Alla i föreningens styrelse gör ett kunskapstest
  • Steg 2: Ni för en diskussion om dopningsfrågor
  • Steg 3: Ni upprättar en antidopningplan
  • Steg 4: Ni informerar om vaccinationen

Efter tre år är det dags att förnya vaccinationen mot dopning. Även här erbjuder programmet en tydlig handlingsplan med utvärdering, diskussionsfrågor och uppdaterad.

RF-SISU Sörmland kan bidra och stötta er med vaccinationen genom en lärgrupp. Kontakta er konsulent på RF-SISU Sörmland, Nyköpingskontoret.

Läs mer om riksidrottsförbundet antidopingarbete

Kontakta oss

Nyköpings Arenor

Rosvalla
Idrottsvägen 12
611 62 Nyköping

forening@nykoping.se

Kundservice

Öppet vardagar kl 09.00-16.00
0155-24 80 80

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny