Sök bidrag till din förening

Vet du om att det finns olika bidrag att söka från kommunen? Här hittar du information om vilka bidrag som finns, villkor och hur du ansöker om bidrag. Särskild prioritet ges till verksamhet riktad till barn- och ungdomar till och med det år de fyller 20.

Tänk på att...

Räkna med en handläggningstid på minst en månad. Beslut om verksamhetsbidragen tar längre tid eftersom de baseras på nämndens beslut om budget. Beslut om budget för kommande år tas på nämndens möte i december.

De skriftliga underlagen är grunden för alla beslut. Det gör att det är viktigt att det är rätt statistik på medlemmar, att ni redovisar all verksamhet i verksamhetsberättelsen och att planer på framtida verksamhet finns i verksamhetsplanen.

 

Vilka föreningar kan få bidrag?

För att kunna få bidrag till din förening måste föreningen vara bidragsberättigad från oss.

Föreningen måste då börja med att skicka in dessa handlingar: 

 • Stadgar
 • Senaste årsmöteshandlingar som årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, balans- och resultatrapport, revisionsberättelse, verksamhetsplan och budget. 

Föreningen ska även:

 • Vara en ideell förening med stadgar som säger att föreningen arbetar öppet och demokratiskt.
 • Ha ett organisationsnummer.
 • Vara partipolitiskt obunden och vara öppen för medlemskap för kommunens invånare.
 • Ha regelbunden verksamhet och huvuddelen av verksamheten ska bedrivas i Nyköpings kommun.
 • Ha minst 20 betalande medlemmar och en medlemsavgift på minst 50 kronor per år.
 • Finnas med i vårt föreningsregister Rbok.
 • Följa de krav på kvalitetssäkring som Kultur- och fritidsnämnden bestämt.
 • Vaccinera klubben mot doping "Vaccination mot doping" (gäller bara idrottsföreningar).

Villkoren för bidrag bestäms av Kultur- och fritidsnämnden och regleras i riktlinjer. Läs mer i Riktlinjer för föreningsbidrag.

Startbidrag

När ni startar en ny förening kan kommunen hjälpa er med de första kostnaderna.

Startbidraget är 1 500 kr och ni måste ansöka om bidraget inom de första sex månaderna efter att föreningen är bildad.

Föreningen måste ha minst 20 betalande medlemmar och uppfylla villkoren ovan.

Ansök om startbidrag

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget innehåller två delar. Dels är det ett bidrag för verksamheten, dels ett lokalbidrag som kan täcka högst 50 % av föreningens lokalkostnader, ett anläggningsbidrag. Det är viktigt att de skriftliga underlagen är riktiga och speglar föreningens verksamhet, eftersom besluten grundas på dem. Om vi vill få något i ansökan förtydligat eller diskuterat träffar kommunen föreningen kring ansökan men vi har inget förhandlingsmöte om summor. 

Bidraget gäller som regel i två år och ni ansöker om bidraget senast 15 september året innan. Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om budgeten i december och vår målsättning är att föreningar ska få beslut om verksamhetsbidrag kring nyår. För redovisning av verksamhetsbidragen vill vi att ni varje år uppdaterar era uppgifter och skickar in årsredovisningar. Läs mer om redovisning av verksamhetsbidraget längst ner på denna sida.

Ansök om verksamhetsbidrag

Följande handlingar ska skickas in efter årsmötet:

 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Balans- och resultaträkning
 • Revisionsberättelse
 • Budget
 • Verksamhetsplan
 • Kvalitetssäkring

Arrangemangsbidrag

Ni kan ansöka om arrangemangsbidrag under hela året. Ni kan få arrangemangsbidrag för tillfälliga behov vid offentliga arrangemang.

Ansökan ska vara inne senast en månad i förväg om det inte gäller bidrag över 20 000 kr, då gäller senast tre månader före arrangemanget.

Ansökan ska innehålla en beskrivning av arrangemanget och en ekonomisk kalkyl.

Arrangemangsbidraget är ett förlustbidrag och är en garanti att kommunen täcker hela eller delar av den eventuella förlust som kan uppkomma i samband med t ex en konsert.

Vi betalar ut bidraget när ni redovisat resultatet.

Ansök om arrangemangsbidrag här

Bidrag till förfogande

Detta är ett bidrag för tillfälliga behov vid oväntade situationer. Ni kan få bidraget för oplanerade utgifter och som föreningen inte klarar att betala själva.

Ni kan ansöka om bidraget under hela året. Ansökan ska innehålla en ekonomisk kalkyl och en beskrivning av vad bidraget ska gå till.

Vi betalar ut bidraget när ni redovisat resultatet.

Ansök om bidrag till förfogande här

Sommarlovsbidrag

Ansökan för sommarlovsaktiviteter är stängd. 

E-tjänsten är öppen för redovisning av sommarlovsbidrag mellan 1 juni och 15 september.

När vi fattar beslut om bidrag prioriterar vi aktiviteter som är flera dagar i rad och minst några timmar per dag, som ett kollo. Även aktiviteter som riktar sig till allmänheten, alltså inte bara till föreningens egna medlemmar prioriteras.

Villkor för de kommunala riktlinjerna för sommarlovsbidrag:

 • Gäller inga specifika åldrar, riktar sig till barn- och ungdomar upp till 20 år
 • Deltagaravgift kan tas ut, aktiviteten behöver inte vara kostnadsfri
 • Bidrag ges inte till mat- eller fikakostnader

Ni marknadsför er sommarlovsaktivitet själva på nykopingsguiden.se/sommarlov. Lägg upp er aktivitet på nykopingsguiden.se, via en enkel inloggning. Varje arrangör lägger upp, ändrar och bestämmer över informationen om sin aktivitet. Alla aktiviteterna kommer då att finnas på nykopingsguiden.se/sommarlov. Den adressen marknadsför vi genom sociala medier och affischer.

Subventionerad lokalhyra

Nyköpings Arenors egna lokaler är starkt subventionerade av Kultur- och fritidsnämnden. Du får hyra lokaler till mycket bra pris om din förening är en barn- och ungdomsverksamhet och är bidragsberättigade enligt villkoren ovan. På lokalbokningens hemsida finns information om taxor och prioriteringsregler vid bokning. 

Kontakta oss

Nyköpings Arenor Fritid

Rosvalla
Idrottsvägen 12
611 62 Nyköping

forening@nykoping.se

Kundservice

Öppet vardagar kl 09.00-16.00
0155-24 80 80

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny