Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Många byggnader och miljöer har ett högt kulturhistoriskt värde. Det kan påverka vilka åtgärder du får göra på byggnaden.

Många kulturhistoriskt värdefulla byggnader, men långt ifrån alla, har skyddsbestämmelser och är markerade i detaljplan, det kallas för q- eller k-märkning.

Ta reda på vad som gäller

Du kan använda kommunens karta för att ta reda på om det finns värdefulla bygnader och kulturmiljöer i detaljplanen för ditt område

Observera att byggnader också kan vara skyddade även om det inte framgår av detaljplan.

Det finns en kulturhistorisk byggnadsinventering för innerstaden där kulturhistorisk bebyggelse beskrivs.

Det är viktigt att du stämmer av vad som gäller för din fastighet eller byggnad. Kontakta bygglovenheten om du vill veta mer eller om du undrar ifall din byggnad finns med där. E-post: bygglov@nykoping.se, telefon 0155-24 82 50.

Rådgivning från antikvarie

När du ska bygga i kulturhistoriskt värdefull miljö, bygga om eller underhålla värdefulla byggnader kan du vända dig till antikvarierna på Sörmlands museum för rådgivning. Telefonnummer 0155-24 57 00.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.

  • Jämna veckor – Torsdagar 15:00-19:00
  • Ojämna veckor – Tisdagar 15:00-19:00

Boka rådgivning via e-tjänst

Förbered dig gärna innan rådgivningen genom att vara tydlig med vad du undrar och till exempel bifoga handlingar när du gör din bokning. 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter