Tidsbegränsat bygglov

För en åtgärd som ska finnas under en begränsad period kan du ansöka om tidsbegränsat bygglov.

Bygglov behövs alltid

Exempel på åtgärder med tillfälliga lov är skolpaviljonger, byggbodar och ändrad användning som inte stämmer överens med detaljplan.

Tidsbegränsat lov kan ges för upp till 10 år, och förlängas med högst 5 år i taget. Den sammantagna tiden får dock inte bli över 15 år. När tiden går ut måste åtgärden avvecklas.

För att ansöka om tidsbegränsat bygglov behöver åtgärden:

  • Vara av tillfällig karaktär
  • Fylla ett tillfälligt behov
  • Uppfylla någon eller några, men inte alla, förutsättningar för permanent bygglov
  • Inte innebära orimliga ekonomiska eller praktiska konsekvenser för att tas bort

Osäker på om det gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. Använd kommunens karta för att ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område

Tips

Läs mer om tidsbegränsat lov hos Boverket

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan via e-tjänst eller blankett
  • Avvecklingsplan
  • Samma handlingar som du behöver för att ansöka om ett vanligt bygglov, beroende på vad det är. Läs mer om olika bygglov

Avgifter och taxor

Läs mer om avgifter och taxor för anmälan, ansökan och handlingar

Överklaga

Du kan överklaga beslut om ditt ärende

Vi hjälper dig - följ checklistan

Läs detaljplanen för området där din fastighet ligger

För många områden i Nyköpings kommun finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen.

Titta i detaljplanen vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga. Du kan själv söka fram din detaljplan i en digital karta.

Ta fram en avvecklingsplan

När du söker ett tidsbegränsat bygglov behöver du lämna in en avvecklingsplan. I den beskriver du hur du planerar att ta bort den aktuella åtgärden och återställa marken.

Det är ditt ansvar att avvecklingen går rätt till. För att vi ska kunna bevilja din ansökan behöver du även beskriva varför det bara finns ett tillfälligt behov av åtgärden.

Handlingar för bygglov

Du behöver även skicka med de handlingar som krävs för att söka ett vanligt bygglov för åtgärden du vill utföra.

Läs mer om olika bygglov

Skicka in din ansökan

Nu har du gjort allt du behöver för att kunna göra en ansökan. Du kan välja att antingen

ansöka direkt via vår e-tjänst

eller beställa en blankett, för att göra ansökan, från kundservice. Mejla till kundservice@nykoping.se eller ring 0155-24 80 80.

Ansökan med handlingar mejlar du sedan till bygglov@nykoping.se eller postar till:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.

  • Jämna veckor – Torsdagar 15:00-19:00
  • Ojämna veckor – Tisdagar 15:00-19:00

Boka rådgivning via e-tjänst

Förbered dig gärna innan rådgivningen genom att vara tydlig med vad du undrar och till exempel bifoga handlingar när du gör din bokning. 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter