Afrikansk svinpest - aktuellt läge

Här hittar du senaste informationen om vad som händer i Nyköpings kommun kopplat till svinpesten. 

Uppdaterat 2023-10-16

Den smittsamma virussjukdomen afrikansk svinpest har konstaterats hos vildsvin i Västmanland. Länsstyrelsen i Södermanlands län arbetar just nu med att vidta åtgärder och samordna med berörda myndigheter för att förhindra att smittan når Södermanland. Nyköpings kommun är en del i det arbetet och följer aktivt utvecklingen.

I september upprättade Nyköpings kommun en samordningsfunktion för att samordna kommunens aktiviteter. Samordningsgruppen avslutade sitt arbete i mitten av oktober 2023. Åtgärder är vidtagna och kommunen har höjt sin förmåga att agera vid eventuell förekomst i Nyköping.

Säkerhetsåtgärder har vidtagits på Björshults avfallsanläggning. Det har monterats viltkameror för att kunna upptäcka vildsvin vid området. Elstängsel har monterats för att reducera risken för eventuell smittspridning.

I dagsläget har inga fall konstaterats i Sörmland och i kommunen.

Hjälp till att minska smittspridning

  • Om du hittar ett sjukt eller dött vildsvin, var som helst i landet, ska det rapporteras in till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

För att undvika att mer smitta kommer in i Sverige:

  • Släng matrester i soporna. Lämna dem inte på marken efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
  • Ta inte med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från andra länder där afrikansk svinpest finns.
  • Kompostera ditt matavfall i sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.

Läs mer på nykoping.se samt följ utvecklingen på Länsstyrelsens webb samt

Öppna sidomeny

Afrikansk svinpest - aktuellt läge