Höns, kor, hästar, getter, får och grisar

I Nyköpings kommun ska du ha tillstånd för att ha djur som nötkreatur, häst, get med flera inom detaljplanelagt område. Läs om vad som gäller.

Följande djur kräver tillstånd inom planlagt område:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • orm

Ansök om djurhållning inom planlagt område

Om tillståndet och bedömningen

Anledningen till att du behöver tillstånd för att ha djuren är att de kan vara en olägenhet för grannar. Miljöenheten bedömer därför om vi kan tillåta djurhållningen med eller utan villkor, eller om platsen är olämplig.

När vi bedömer om tillstånd lägger vi tyngdpunkten på att djurhållningen inte ska orsaka störningar för grannar. Exempel på störningar som kan uppstå vid djurhållning är ljud, lukt eller flugor. Innan vi ger tillstånd måste vi lyssna in grannarna.

För att ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område kan du vända till miljöenheten eller titta på din fastighet på sidan "gällande detaljplaner".

Avgift

För tillsyn och handläggning tar miljöenheten ut timavgift. Se Nyköpings kommuns taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen på Läs mer om Nyköpings kommuns taxa, enligt miljöbalklagen och strålskyddslagen. 

Tillstånd från länsstyrelsen

Den som håller eller förvarar djur i större omfattning kan också behöva tillstånd från länsstyrelsen, i det län där du har din verksamhet.

Läs mer om djurhållning som behöver tillstånd på Jordbruksverkets webbplats.

Kontakta oss

Kundservice

E-post: 
kundservice@nykoping.se  

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter