En solrosäng med landsbygdsvy

Landsbygdsutveckling

En tredjedel av Nyköpings invånare bor på landsbygden och över 1500 aktiva företagare finns på landsbygden. Kommunens ambition är att alla invånare ska ha likvärdiga förutsättningar, oavsett om de bor i stad eller på landsbygd.

Landsbygden i Nyköping är stor till ytan och differentierad – det finns både små och stora samhällen, längs kusten och i inlandet.

Orterna på landsbygden:

 • Jönåker, Stavsjö och Ålberga
 • Buskhyttan och Nävekvarn
 • Råby Husby-Oppunda, Stigtomta och Vrena
 • Aspa och Runtuna/Lid
 • Lästringe och Tystberga

Strategi och plan för landsbygdsutveckling 

För landsbygdsutveckling arbetar Nyköpings Kommun efter nedan styrande dokument. Detta kommer under 2023-2024 att revideras för att styras in i alla divisioners verksamhetsplaner.

Strategin har arbetats fram i en bred dialog och involverat många av dem som bor och verkar på landsbygden.

Om Verksamhetsplanering

Nyköpings kommuns verksamhetsplanering för Landsbygdsutveckling gäller alla divisioner och är kopplad till aktiviteter för att upprätthålla och utveckla en rimlig servicenivå för landsbygdens boende, företag, föreningar och besökare. Verksamhetsplanen per division och enhet uppdateras varje år. Samordnare för landsbygdsutveckling är divisionen för Näringsliv, kultur och fritid.

Om landsbygdsstrategin

Syftet med landsbygdsstrategin är  bland annat att belysa förutsättningar, möjligheter och utmaningar för landsbygderna och att vara en grund för samverkan mellan aktörerna. 

På sikt strävar kommunen efter att landsbygdsstrategin inte ska behövas, då strategierna för kommunens utveckling ska handla om stad och landsbygd som en helhet.

Medel för landsbygdsutveckling

Föreningsstöd

Kommunen erbjuder flera olika typer av bidrag för föreningar. Läs mer om olika föreningsstöd som finns att söka. 

Stöd via Leader Sörmlandskusten

Genom Leadermetoden kan föreningar eller företag söka projektstöd till lokala insatser som utvecklar landsbygden.

Leader Sörmlandskusten är ett av 40 prioriterade leaderområden i Sverige som kan bevilja projektstöd till lokala utvecklingsprojekt på landsbygderna i kommunerna Salem, Södertälje, Botkyrka, Trosa, Oxelösund och Nyköping.

Dess insatsområden:

Insatsområden är ett verktyg för att peka ut de insatser som främst bidrar till områdets utpekade mål och kan bli prioriterade efter strategins urvalskriterier.

 1. Smarta Landsbygder - Lokala metoder, strategier och lösningar i samverkan
 1. Levande Landsbygder - Meningsfull fritid, kultur och gemenskap
 1. Företagsutveckling - Innovativa lösningar för företagsutveckling på landsbygden
 2. Lokal Mat - Innovativa lösningar för lokal mat

Läs mer på https://leadersormlandskusten.se/

Investeringsstöd - nationellt

Har du andra bra idéer som till exempel rör investeringar i småskalig infrastruktur som natur- och kulturturism eller kommersiell service kan du söka investeringsstöd hos Länsstyrelsen, från nationella landsbygdsprogrammet.

 

Forum för utveckling på landsbygden

Nyköpings Landsbygdsnätverk

Nyköping Landsbygdsnätverk samlar landsbygdens intressen tillsammans med kommunen och representanter från olika delar av landsbygden.

Nätverket utgör en referensgrupp och verkar för utvecklig för boende och företagande på landsbygden.

Lokala utvecklingsgrupper - engagera dig i din

I respektive ort finns det en lokal utvecklingsgrupp som är ortens förlängda arm in i kommunen. Utvecklingsgruppen träffar kommunens politiker och tjänstepersoner minst en gång om året för samverkansmöten och deltar i utvecklingsprojekt.

Samverkansmötet ger tillfälle för dialog kring utvecklingsfrågor på orten.

Vill du engagera dig i din bygds utveckling? Eller behöver ni hjälp att mobilisera och bilda en lokal utvecklingsgrupp eller motsvarande? Ta kontakt med Näringslivsenheten, 0155-24 81 50 eller naringsliv@nykoping.se

Samverkan för utveckling

Nyköping har en samverkansmodell som ska stärka relationerna mellan lokalbefolkning, näringsliv, föreningsliv och kommunens verksamheter. 

I den samverkan ingår utvecklingsgrupper, Nyköpings landsbygdsnätverk, Nyköpings kommunbygderåd, Nyköpings landsbygdsforum, Nyköpings kommun och näringsliv- och arbetsmarknadsutskottet. 

Näingslivsenheten koordinerar samverkan.  

Politisk styrning i landsbygdsutveckling

Näringliv- och arbetsmarknadsutskottet består av en politisk styrgrupp som ska ha särskilt fokus på tillväxt och verkställande av landsbygdsstrategin. Näringsliv- och arbetsmarknadsutskottet är ett beredningsutskott med sju deltagare. Frågor bereds i utskottet och beslut fattas i Kommunstyrelsen.

Aktiviteter för utveckling

Landsbygdsforum för nätverkande och inspiration

Landsbygdsforum är ett evenemang för att samla kompetenser som arbetar med lokal utveckling på landsbygden.

Forumets syfte är att vara en arena för nätverkande, diskussion och inspiration för den fortsatta utvecklingen. Nyköpings kommun anordnar Landsbygdsforum första gången 2021. Målet är att skapa ett årligen återkommande evenemang. Hitta datum för tillfällena i kalendern.

Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet är värd för Landsbygdsforum. 

Landsbygdsriksdagen 2024

Nyköpings kommun är värdkommun för Landsbygdsriksdagen som arrangeras i Sörmland 23-26 maj 2024.

Ansvarig för evenemanget är Hela Sverige ska Leva/Sörmland. Vill du veta mer? Kontakta: berit.christoffersson@nykoping.se

Dialogmöten och företagsbesök

Kommunen samordnar fem st landsbygdsdialoger under året med olika teman. Du hittar nästa träff i kalendern. 

Kommunen gör företagsbesök och genomför dialogmöten med företag på landsbygden. Det är ett sätt att främja dialog och samverkan och samtidigt lyssna in företagen.Mötets tema sätts utifrån vad som är aktuellt. 

Träffarna är ett bra tillfälle att träffa kommunens tjänstepersoner, politiker och ortens lokala företagare! 

Utveckla besöksnäringen

Gör en plan för ortens besöksnäring

Företag, föreningar och eldsjälar tillsammans med Nyköpings kommun kan ta fram en lokal besöksnäringsplan, utifrån Nyköpings Besöksnäringsstrategi.

Processen leds av Nyköping Turism, men verksamma på platsen arbetar fram innehåll och gemensamma prioriteringar och mål. Tillsammans arbetar ni igenom:

 • Det som gör platsen unik och bygger stolthet
 • Hur platsen vill uppfattas
 • Vad som attraherar besökare idag
 • Vad man vill ska attrahera besökare och turister i framtiden.

Besöksnäringsplanen ska sedan vara ett stöd och styrdokument för det fortsatta gemensamma destinations- och affärsutvecklingsarbetet.

Kontakta Nyköping Turism om det är intressant för din ort, telefon 0155-24 80 80, mejl turism@nykoping.se 

Lokala servicepunkter

En lokal servicepunkt är en samlingsplats där besökaren kan få hjälp med informationssökning, låna dator med skrivare, internetuppkoppling samt annan service såsom dagligvaruhandel, apoteks-, post- och paketservice.

Kommunen ansvarar för att informationsmaterial och turistinformation finns tillgängligt på servicepunkten.

Kommunen har tagit fram en servicekarta där du kan hitta mer information om de lokala servicepunkterna i kommunen.

För dig som startar och driver företag

Näringslivsenheten är en lots för dig i frågor, stora som små, kontakta oss på naringsliv@nykoping.se eller via kundservice på 0155-24 80 80.

Dukat bord är en samlad hjälp för dig som behöver ha kontakt med många olika handläggare på kommunen. Du presenterar dina planer för handläggarna som kan lotsa dig genom processen. Det brukar förkorta tiden för ärendehanteringen väsentligt.

Läs mer om stöd och tillvägagångssätt för dig som ska starta och driva företag. Läs mer om olika tillstånd. 

Nyhetsbrev och kalender

Prenumerera på vårt nyhetsbrev som har aktuell och nyttig information om upphandlingar, händelser och samhällsutveckling. 

I Näringslivskalendern hittar du evenemang från kommunens egna och samverkansaktörers verksamheter.

Samverkansaktörer och nätverk

I Nyköping finns nätverk och aktiviteter för företag inom olika områden.  

Byggprojekt och förstudier

Läs om olika byggprojekt och förstudier i hela Nyköpings kommun

Viktiga aktörer för landsbygdens utveckling

Kontakta oss

Näringslivsenheten

E-post:
naringsliv@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Vardagar kl. 09.00-16.00

Postadress

Nyköpings kommun
Näringslivsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Näringslivets hus, Västra Storgatan 38

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter