Tillstånd, regler och tillsyn

Här kan du som är företagare hitta information om olika typer av tillstånd, regler och anmälningsplikt som gäller för din verksamhet.

Vet du vilka regler och tillstånd som gäller för din bransch? Läs nedan om olika områden. 

Behöver du som företagare hjälp med samordning när du till exempel ska ha olika slags tillstånd, prova tjänsten Dukat bord. Då får du som företagare träffa representanter från, de för ditt ärende, berörda enheterna i kommunen.

E-tjänster

Livsmedel - Livsmedelsanläggning, dricksvatten och försäljning av folköl – Anmälan om registrering Miljö - Anmälan av bassängbad Miljö - Anmälan Hygienisk behandling Miljö - Anmälan om avfall för anläggningsändamål Miljö - Anmälan om uppläggning av muddermassor Miljö - Anmälan solarieverksamhet Miljö - Ansökan om undantag från bestämmelserna av spridning av gödsel Miljö - Klagomål miljö - Svara på klagomål Miljö - Köldmedierapporter och skrotningsintyg Miljö - Lantbruk med över 100 djurenheter, Anmälan Miljö - Vidtagande av avhjälpande åtgärd vid förorenad mark, Anmälan Räddningstjänsten - Anmälan om upphörd hantering av explosiv/brandfarlig vara Räddningstjänsten - Ansökan om hantering av brandfarlig vara Räddningstjänsten - Ansökan om hantering av explosiv vara Räddningstjänsten - Avtal gällande automatiskt brandlarm Serveringstillstånd - Anmälan av lokal vid catering för slutet sällskap Serveringstillstånd - Anmälan om kryddning spritdryck Serveringstillstånd - Anmälan om provsmakning av alkohol Serveringstillstånd - Anmälan om ändrade ägarförhållanden för serveringstillstånd Serveringstillstånd - Ansökan om provsmakning av alkohol för partihandlare och tillverkare Serveringstillstånd - Ansökan om stadigvarande tillstånd för catering, slutna sällskap Serveringstillstånd - Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol för slutna sällskap Serveringstillstånd - Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten Serveringstillstånd - Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till allmänheten Serveringstillstånd - Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till slutna sällskap Serveringstillstånd - Ansökan om tillstånd för provsmakning av alkohol Serveringstillstånd - Ansökan om tillstånd vid pausservering Serveringstillstånd - Inköp av restaurangrörelse Serveringstillstånd - Serveringsansvarig personal - Anmälan Tobak - Anmälan - Försäljning av elektroniska cigaretter, påfyllnadsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter Tobak - Anmälan om förändringar Tobak - Anmälan ändringar styrelse eller ägare Tobak - Ansökan - Försäljningstillstånd Tobak - Avanmälan/Avsluta tobaksförsäljning Trafik - Ansökan om användande av offentlig mark - Polistillstånd
Öppna sidomeny

Nyheter