Folköl

Folköl är öl vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent. Den som ska sälja folköl i livsmedelslokaler behöver anmäla försäljningen till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, enligt alkohollagen.

 

Om det istället gäller servering av folköl behöver du anmäla verksamheten till kommunens alkoholhandläggare.

Anmälan om försäljning

Försäljning av folköl får inte påbörjas förrän en anmälan om folkölsförsäljning har skickats till kommunen.

Anmälan om försäljning av folköl, E-tjänst

Vi tar ut en avgift för anmälan av försäljning av folköl på 1 135 kr.

Kommunens tillsyn och avgift 

Kommunens kontroll av försäljningen kallas tillsyn. Tillsynen utförs av livsmedelsenheten i Nyköpings kommun. Kommunen tar ut en årlig avgift för tillsynen. Årsavgiften vid försäljning av folköl är 1 135 kr.

Läs mer om gällande taxa

Program för egenkontroll

Enligt alkohollagen ska företag som säljer folköl ha ett eget program för tillsyn, ett så kallat egenkontrollprogram. Programmet ska bland annat beskriva vilka rutiner som ska tillämpas vid försäljning av folköl för att minimera antalet överträdelser av försäljningsbestämmelserna.

Egenkontrollen ska du förvara på försäljningsstället. Du behöver inte skicka en kopia på egenkontrollen tillsammans med anmälan.

Förslag på program för egenkontroll.

Villkor för försäljning av folköl

  • Folköl får inte säljas till personer under 18 år.
  • Folköl får inte säljas till personer som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
  • Det är bara tillåtet sälja folköl i en registrerad livsmedelsanläggning. Försäljning av folköl ska vara ett komplement till försäljning av matvaror. Det är till exempel inte tillräckligt att bara sälja godis, glass och kakor. Det ska finnas ett urval av mejeri, chark och torrvaror i sådan mängd att man kan göra i ordning en komplett måltid.Tillverkare av folköl får sälja folköl från tillverkningsanläggningen, utan att ha ett matvaruutbud.
  • Enligt alkohollagen ska företag som säljer folköl ha ett eget program för tillsyn, ett så kallat egenkontrollprogram. I programmet ska det bland annat framgå rutiner för ålderskontroll, vem som är ansvarig för verksamheten och hur personalen informeras om försäljningsbestämmelserna. 

Kontrollköp

För att ta reda på om ett försäljningsställe har bra rutiner för ålderskontroll kan kommunen göra kontrollköp. Det innebär att en person som ser ung ut testar om det går att handla folköl, utan att visa legitimation.

Efter kontrollköpet kommer den som handlägger ärendet hos kommunen att ta kontakt med dig för att berätta om resultatet. Ett kontrollköp får inte användas av kommunen som underlag för någon administrativ sanktion. Det betyder att du som näringsidkare inte kan få en varning eller ett försäljningsförbud på grund av resultatet från ett kontrollköp.

Kontrollköp kan dock hjälpa dig som näringsidkare att förbättra dina rutiner för att upprätthålla åldersgränsen. Läs mer om kontrollköp på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Marknadsföring

Vid all marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter finns ett krav på särskild måttfullhet. Det innebär att marknadsföring av folköl inte får vara påträngande eller uppsökande, och den får inte uppmana människor att dricka folköl.

Det är konsumentverket som kontrollerar marknadsföring.
Läs mer om marknadsföring av alkohol på konsumentverkets webbplats.

Om du bryter mot alkohollagen

Om du bryter mot alkohollagen kan kommunen skriva ett förbud att sälja folköl i sex månader, eller i tolv månader vid upprepad eller allvarlig överträdelse. Om det är för ingripande kan även en varning utfärdas.

Att sälja folköl till någon som inte fyllt 18 år eller att sälja folköl till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel är straffbart, vilket innebär att du och din personal personligen kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Det är även straffbart att säja folköl utan att först ha anmält sig till kommunen eller om man fortsätter att sälja folköl trots att det finns ett försäljningsförbud.

Förslag på program för egenkontroll

Öppna sidomeny

Nyheter