Upphandling av hemtjänst

Vill du bli utförare av hemtjänst i Nyköpings kommun?

Nyköpings kommun välkomnar både små och stora företag att vara med i upphandlingar av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV. Här hittar du alla dokument du behöver för att ansöka om godkännande. Ansökan kan lämnas löpande.

Med valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV, avses ett förfarande där den enskilde har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som en upphandlande myndighet godkänt och tecknat kontrakt med. Fritt val enligt LOV i hemtjänsten infördes 2009.

Ersättning för utförda hemtjänsttimmar

Nyköpings kommun betalar utförarna för utförda hemtjänsttimmar. Ersättningen per timme är olika om det är landsbygd eller tätort.

Ersättningsbeloppen 2024-06-01 är beslutade av Vård- och omsorgsnämnden, nytt beslut bilaga ersättning inom LOV.

Förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem.

Kontraktsförslag

Ansökan och uppsägning

Ansök om godkännande för Fritt val inom hemtjänstverksamhet

Uppsägning av bedrivande av hemtjänst enligt LOV

Godkända utförare

Här ser du vilka utförare som finns i dagsläget.

Har du frågor?

Kontakta Vård- och omsorgsnämnden på reg.vo@nykoping.se 

Du kan också kontakta sakkunnig tjänsteman för Vård- och omsorgsnämnden via telefon 0155-24 80 00.

Kontakta oss

Vård- och omsorgsnämnden

0155-24 80 00
reg.vo@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny