Skola, förskola och fritids

Är du på väg att starta en förskola, grundskola, gymnasieskola eller ett fritidshem? Då behöver du anmäla om lokalerna till miljöenheten, i enlighet med miljöbalken. Miljöenheten gör tillsyn i din verksamhet. 

Innan du ska starta en förskola eller skola du anmäla om verksamheten till kommunen, senast sex veckor innan verksamheten öppnar, enligt lagstiftningen för miljöbalken.  

Du ska också anmäla om du ska använda nya lokaler för förskola eller skola och om det sker större förändringar i verksamheten. 

Anmäl om att starta eller förändra lokaler för skola, fritids eller förskola

Det är den som driver verksamheten, det vill säga, verksamhetsansvarig, förskolechef eller rektor som anmäler lokalen, för att det är verksamheten som ansvarar för barnens eller elevernas hälsa.

Det är alltså inte fastighetsägaren som ska anmäla skolverksamheten.

Om du inte anmäler 

Att starta en förskola eller skola utan att anmäla sin verksamhet leder till så kallad miljösanktionsavgift, något som miljöenheten är skyldig att besluta om.

Hur går en anmälan till?

Läs mer om hur en anmälan enligt miljöbalken och strålskyddslagen går till. 

Tillsyn för en bra miljö för barn

Miljöenhetens tillsyn ska säkerställa att barnen vistas i en miljö som inte innebär risk för olägenhet. Det är först när verksamheten är anmäld som miljöenheten kan göra tillsyn.

Miljöenheten vill alltid besöka en verksamhet innan den öppnar, därför behöver du anmäla i god tid. 

Avgifter för anmälan och tillsyn

Vi tar ut en avgift för att handlägga anmälan och tillsyn enligt Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens taxa. Avgiften är för närvarande 1208 kronor kronor per timme i nedlagd handläggningstid. 

Vad ingår i avgiften?

Anmälningsavgiften och tillsynsavgiften motsvarar den tid vi handlägger ett ärende.

I handläggningen kan ingå att registrera anmälan, kontrollera uppgifter och handlingar, genomföra tillsynsbesök och skriva tillsynsrapporter. Läs mer om avgifter

Egenkontroll hjälper dig att göra rätt

Som verksamhetsutövare ska du kontrollera att verksamheten följer lagar och bestämmelser. Du ska också ha den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot negativ påverkan.

Med en bra fungerande egenkontroll kan du upptäcka brister och fel i verksamheten, lokalen eller utrustningen innan det finns risk för att olägenhet uppstår eller det blir en annan negativ påverkan.

Fler tillstånd för att starta fristående skolverksamhet

Överklaga

Du kan överklaga beslut

Kontakta oss

Kundservice

E-post: 
kundservice@nykoping.se

Telefon kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Vardagar kl 9-16

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter