Solarium

Om du vill starta och driva verksamhet med solarium för allmänheten ska du  anmäla det till Miljöenheten, innan du startar. Kontakta oss gärna tidigt i planeringen så hjälper vi dig att göra rätt.

Du som driver en solarieverksamhet för allmänheten ansvarar för att verksamheten uppfyller strålskyddslagen och miljöbalkens krav.
Läs mer på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats

Anmäl i god tid

Du behöver anmäla verksamheten i god tid, senast sex veckor innan du startar. 

Anmäl om verksamhet för solarium

Bifoga följande uppgifter till anmälan:

  • Beskrivning av verksamheten
  • Skalenliga ritningar
  • Ventilationsprotokoll med luftflödena angivna
  • Tillverkar- eller leverantörsdokumentation för samtliga solarier.

Anmäl vid förändringar

Tänk på att även meddela miljöenheten vid förändringar, till exempel om verksamheten upphör, flyttar eller byter ägare.

Avgifter för anmälan och tillsyn

För handläggning av anmälan av solarieverksamhet tar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ut en avgift enligt taxa. För närvarande är avgiften 3300 kronor per anmälan.

För tillsyn och handläggning tar miljöenheten ut timavgift. Se Nyköpings kommuns taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen på nykoping.se - Avgifter inom miljö- och hälsoskydd för mer information.

Vad ingår i avgiften?

Den avgift som din verksamhet betalar täcker delar av det arbete som vi utför. I arbetet kan ingå att kontrollera uppgifter och handlingar, genomföra tillsynsbesök och skriva tillsynsrapporter. Delar av arbetet finansieras även med skattemedel. Läs mer om avgifter

Egenkontroll hjälper dig att göra rätt

Som verksamhetsutövare ska du kontrollera att du följer lagar och bestämmelser för verksamheten. Du ska också ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljön mot olägenheter.

Med en bra fungerande egenkontroll kan du upptäcka brister och fel i verksamheten, lokalen eller på utrustning upptäckas innan skada eller olägenhet inträffar.

Överklaga

Här kan du läsa mer om hur du kan överklaga beslut

Kontakta oss

Kundservice

E-post: 
kundservice@nykoping.se

Telefon kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Vardagar kl 9-16

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter