Kommunägd mark och skog

Nyköpings kommun äger, förvaltar och utvecklar kommunens natur-, jordbruks- och skogsmark. Här presenteras hur förvaltningen går till och kort information kring arrenden, markanvisning, uthyrning med mera.  

Samhällsbyggnad hanterar frågor som handlar om skogsförvaltning, köp och försäljning av fast egendom, arrenden och uthyrning av mark- och tomträttsupplåtelser.

Kommunens mark

Nyköpings kommun äger idag cirka 8000 hektar och innehavet är i huvudsak beläget i anslutning till våra tätorter, främst runt centralorten Nyköping. Utav det totala markinnehavet består ungefär 5000 hektar av jordbruks- och skogsmark där jordbruksmarken utgör cirka 1400 hektar och är till största delen utarrenderad.

Arrenden

En del av kommunens mark förvaltas genom olika typer av arrende. Ett arrende är en upplåtelse av mark där såväl privatpersoner, företag eller ideella föreningar kan vara arrendator. Ta del av information om de typer av arrenden som finns i Nyköpings kommun, processen kring upplåtelser samt den löpande översyn som görs gällande avtal och priser. I den här markpolicyn, beslutad av kommunfullmäktige, kan du läsa mer.

Långsiktig och hållbar skogsanvändning

Utav den mark som Nyköpings kommun äger utgör skogen cirka 2 900ha inklusive myr- och hällmark. Kommunen vill genom olika skötselmetoder skapa ett långsiktigt och hållbart nyttjande av den ägda skogsmarken. De olika skötselmetoderna har i huvudsak tre inriktningar: virkesproduktion, naturvård och rekreation. Läs gärna mer om hur vi förvaltar kommunens mark och skog.

Upplev naturen i kommunen och få tips på platser att besöka genom Naturkartan.

Markanvisningar

Om du intresserad av att köpa och bygga på mark som ägs av Nyköpings kommun finns mer information om så kallad markanvisning och anmälan till vårt intresseregister för markanvisningar.

Läs gärna mer om kommunens verksamhetsmark och pågående utvecklingsområden och om övrig verksamhetsmark, det vill säga mark som ägs av andra än kommunen.

Kontakta oss

Kundservice

Epost: 
kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny