Starta eller förändra livsmedelsverksamhet

För att driva en livsmedelsverksamhet behöver du vara registrerad. Du registrerar ditt företag hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden minst två veckor innan du öppnar. Det gäller även vid förändring av verksamheten, som ägarbyte eller ändrad bolagsform.

Registrera verksamhet

Om du ska starta ny livsmedelsverksamhet eller förändra en redan existerande ska du registrera det, minst två veckor innan du startar: 

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, E-tjänst  

Exempel på livsmedelsverksamhet som behöver vara registrerade:

Några exempel på livsmedelsverksamhet som inte behöver vara registrerad:

  • Skolklass som bakar bullar och säljer vid enstaka tillfälle
  • Försäljning av egna små mängder primärprodukter

    Är du osäker? Kontakta Livsmedelsenheten livsmedel@nykoping.se

Efter du har registrerat

Efter registreringen får du ett skriftligt beslut via posten, om ansökan är komplett. Det kan ta upp till två veckor. När du fått beslutet kan du starta din verksamhet. 

Du får också en faktura på registreringsavgiften som är 1 410 kronor. 

En livsmedelsinspektör kontaktar dig och bokar en första kontroll av din livsmedelsverksamhet. 

Därefter kommer Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att riskklassa din verksamhet. Riskklassningen styr antalet kontrolltimmar och avgiften som ska betalas för verksamheten. Faktura skickar vi till dig efter en utförd kontroll. Läs mer om avgifter och riskklassning här. 

Vi skickar även en rapport på första inspektionen. Rapporten förklarar hur du följer livsmedelslagarna. 

Om du startar utan registrering

1 januari 2019 infördes en ny lag om sanktionsavgifter, enligt livsmedelslagen. Sanktionsavgift får den som till exempel startar eller tar över en livsmedelsverksamhet utan att ha anmält det till kommunen. 

När du startat

Redan första dagen ska:

  • din anläggning vara registrerad hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Det gäller även vid ägarbyten.
  • du ha rutiner för din verksamhet. 
  • lokalen vara anpassad till verksamheten.
  • du som företagare känna till de lagar och regler som gäller för din verksamhet.

Överta verksamhet 

Om du vill överta en livsmedelsverksamhet som redan finns måste du anmäla det till livsmedelsenheten. 

Anmälan i E-tjänst 

Den som du tar över verksamheten från ska meddela till Livsmedelsenheten att den personen slutar med sin verksamhet, genom att mejla till  livsmedel@nykoping.se

Ändra bolagsform

Om du ändrar bolagsform, från exempelvis enskild firma till aktiebolag, ska du skicka en anmälan om registrering till livsmedelsenheten innan starten. En grundregel är att om verksamheten byter organisationsnummer ska du göra en ny registrering.  

Anmälan i E-tjänst

Frågor och svar

Varför måste jag registrera min verksamhet?

Syftet med att en verksamhet ska registreras är att vi ska få kännedom om vilken typ av verksamhet som bedrivs så att vi kan utföra offentlig kontroll. Kontrollen gör vi för att skydda människors hälsa och värna om konsumenternas intressen.

Får jag starta innan jag skickat in ansökan om registrering?

Nej, för att driva en livsmedelsverksamhet behöver du vara registrerad. Du registrerar ditt företag hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, genom livsmedelsenheten, minst två veckor innan du startar. Det gäller även vid förändring av verksamheten.

Sedan 1 januari 2019 har det införts sanktionsavgifter enligt livsmedelslagen. Sanktionsavgift döms ut när exempelvis ett företag startar en verksamhet utan att ha anmält det till kommunen eller vid ägarbyten inom en verksamhet som inte anmäls.

Vad händer när jag har anmält min verksamhet för registrering?

Efter att vi har registrerat din verksamhet kommer du inom två månader att bli kontaktad av en livsmedelsinspektör för att boka en första kontroll av din verksamhet. 

När får jag starta min verksamhet?

Du får starta din verksamhet så fort du har fått ett beslut om registrering från oss alternativt 2 veckor efter att du kom in med din anmälan till oss. Du får oftast beslutet inom några få arbetsdagar. Hör av dig om du inte har fått ditt beslut inom 2 veckor.

Hur ofta får jag tillsynsbesök?

Kontrollfrekvensen ligger till grund för hur ofta vi kommer genomföra kontroll hos er. Hur lång tid en kontroll kommer ta ser olika ut beroende på vilka risker och aktiviteter som finns i er verksamhets hantering.

Vad tittar vi på vid en kontroll?

Efter registrering gör vi en första kontroll där vi lägger stort fokus på att kontrollera om övergripande rutiner och förutsättningar för att producera eller servera säkra livsmedel finns.

Därefter kan vi utföra oanmäld eller anmäld kontroll i din verksamhet. Vi kan ta prover, ge dig information men också ställa krav på förändringar. Kontrollen går ut på att undersöka förhållandena i anläggningen, men också granska företagets egenkontroll.

Vilka avgifter kommer jag behöva betala?

När livsmedelsenheten utfört kontroll av er verksamhet så kommer ni att få betala för den faktiska tid som går åt för kontrollen, inklusive förberedelser och efterarbete. Själva kontrollen kan ta olika lång tid, bland annat beroende på om inspektören hittar någon avvikelse. När vi på livsmedelsenheten planerar vår kontroll kan vi utgå från riktvärden som Livsmedelsverket har tagit fram. Det är alltså riktvärden för hur lång tid en genomsnittlig kontroll tar om inga nedslag, avvikelser, hittas. Den faktiska kontrollen kan ta både längre och kortare tid än riktvärdet. Du som företagare betalar i efterhand för den faktiska tid som kontrollen av just din verksamhet har tagit.

Läs mer om avgifter. 


Mer information

Om du planerar att starta industriell livsmedelsproduktion kan verksamheten även vara tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken.
Jämför med koderna i 5 kap. miljöprövningsförordningen. Kontakta Miljöenheten om du har frågor, miljo@nykoping.se

Avgifter och taxa för livsmedelsverskamheter i Nyköpings kommun

Livsmedelsverket om regler och lagar

Information in English - Step by step to a safe food business

Kontakta oss

Kundservice

E-post: 
kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

 

Postadress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Livsmedelsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress; Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter