Dukat bord och service till företag

Behöver du som företagare ha kontakt med många olika delar i kommunens organisation?Har du behov av lotsning? Boka mötet Dukat bord. Då får du träffa flera handläggare samtidigt och får lotsning för just din verksamhet.

Vid ett Dukat bord-möte får du träffa handläggare från de enheter som senare ska hantera ärendet och representanter från Näringsliv och Platsutveckling.

Du presenterar dina planer för handläggarna som kan lotsa dig genom processen. Det brukar förkorta tiden för hanteringen av ärendet väsentligt. 

Välj ett digitalt möte

Om du inte kan eller vill ta dig till Näringslivets hus för ett fysiskt möte med kommunens handläggare kan vi ordna ett digitalt möte. Du kanske bor på landsbygden, driver ett företag där och föredrar att hålla mötet hemifrån.

När du bokar mötet, säg till att du önskar ha det digitalt. Vi skickar dig en länk så möts vi online via datorn. 

Så bokar du

Bokningsbara tider finns varannan torsdag, ojämna veckor, mellan klockan 8 och 9 eller mellan klockan 9:30 och 10:30.

Kontakta Näringsliv och Platsutveckling för att boka: mejl naringsliv@nykoping.se, telefon 0155-24 81 50.

Är du osäker på om Dukat bord är något för dig?

 • Kräver ditt ärende flera olika kontakter inom kommunen?
 • Påverkas det av tillstånd för livsmedel, miljö eller bygglov eller frågor om mark- och exploatering eller planarbete?
 • Är du osäker på i vilken ordning du behöver ansöka om olika tillstånd?

Om ärendet uppfyller några av frågeställningarna ovan kan du boka Dukat bord.

Ett urval av vad vi erbjuder kunden: 

 • Kundservice hjälper dig med frågor för tjänster inom Samhällsbyggnad samt Näringsliv, Kultur och Fritid. Telefonnummer 0155-24 80 80 kl. 09-16. 
 • Kommunservice Tekniska divisionen: ärenden kopplat till kommunfastigheter, gata, park, hamn, VA och renhållning. Telefonnummer: 0155-24 88 00.
 • Dukat bord: Vid ett Dukat bord-möte får näringsidkaren träffa handläggare från de enheter som senare ska hantera ärendet och deltagare från Näringslivsenheten. Läs mer och info om bokning.  
 • En väg in - Företags- och etableringslotsning genom Näringsliv och Platsutveckling, läs mer på nykoping.se. 
 • Information på webben: Vi har en särskild ingång med samlad info för företagare. Här finns också länkar till e-tjänster. 
 • Lokaler: Lokalguiden är en söktjänst som visar lediga privata lokaler och mark i Nyköping. Nyköpings kommun tillsammans med fastighetsägarna har hand om den. Läs mer här
 • Verksamhetsmark: Vi vill underlätta för företagen i kommunen att växa och få fler att etablera sig i Nyköping. Läs om kommunal och övrig verksamhetsmark
 • Lotsning kluster och branschnätverk, innovationsstöd och omställning eller affärsutveckling. Läs mer på sidan om Utveckling, tillväxt och finansiering för företagare. 
 • Mötesplats Nyköping – stöd och lotsning för de som önskar arrangera eller förlägga större möten/konferenser i Nyköping. Både för befintligt närings- och föreningsliv i Nyköping, men också för externa förfrågning. Mötesplats Nyköping - Kontaktsida (nykopingsguiden.se)
 • Rådgivning bygglov: även kvällstid, kunden bokar via webben.  
 • Informationsträffar: t ex innan större tillsynsprojekt och med ledningsägare. I samband med större tillsynsprojekt inom miljö- och hälsoskydd eller riktade kontroller inom livsmedelskontroll anordnas informationsträffar. Som alternativ till infoträff kan också relevant information med tips och råd skickas till berörda företag och branscher.
 • Anslutning till Serverat - digital förenkling för dig som företagare. Använd och utforma din personliga checklista för vilka tillstånd som krävs för just din verksamhet. Skapa din checklista här!

Kontakta oss

Näringslivsenheten

E-post:
naringsliv@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Vardagar kl. 09.00-16.00

Postadress

Nyköpings kommun
Näringslivsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Näringslivets hus, Västra Storgatan 38

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter