Nyköpings kommun genomför servicemätning 

15 mars 2024
Företag och näringsliv Kommun och politik Företag och näringsliv Kommun och politik

Kommunen genomför från 18 mars till 17 maj en servicemätning om hur du upplever kommunens service och bemötande när du tar kontakt med oss. 

Syftet är att ta reda på i vilken omfattning och kvalitet vi svarar på frågor via telefon och e-post inom olika tjänster. 

Du kan komma att få ett sms eller ett mejl med en länk till en undersökning som vi skulle bli glada om du vill svara på när du varit i kontakt med oss. Mätningen genomförs av ett externt företag.

Resultaten är ett underlag för ett ständigt utvecklingsarbete inom ramen för satsningen Fokus nöjd kund. Ett antal aktiviteter pågår för en förbättrad kundnöjdhet som till exempel: etablering av en kundservice, utbildning i klarspråk, ständiga förbättringar på webben med information och e-tjänster, förenklade menyval för telefoni samt utbildningar. 

Stort tack på förhand!