Kommunens verksamhetsmark

Nu inleds det andra steget i utvecklingen av Arnö Östra där cirka 70 000 kvadratmeter mark nu finns till försäljning.

Nyköpings kommun satsar på den gröna omställningen och är redo att ta emot fler företag som inriktar sig på hållbarhet och nytänkande. Marken är planlagd för lättare industri och målet är att skapa rätt förutsättningar för etableringar som bidrar till ökad tillväxt och fler arbetstillfällen. På Arnö finns redan i dag företag med en tydlig grön agenda, hållbarhetstänk och med en vilja och målsättning att driva den gröna omställningen. Nyköpings kommun ser gärna att det blir ännu fler.

Läget är fördelaktigt med god infrastruktur och det finns en tydlig plan för att fortsätta utveckla området vilket gör det till en stadsdel med stor potential för företag att växa hållbart.

I området finns redan företag med goda produktionsförutsättningar och skickliga innovatörer inom både material- och processutveckling som nyetablerade företag kan inspireras av. Vi välkomnar fler företag inom bland annat tillverkningsindustrin och ser gärna företag som kan bidra till denna kompetens- och teknikutveckling och bli en betydelsefull del av Nyköpings omvandling och tillväxt.

Nyköping har ett unikt strategiskt läge

 • E4 Stockholm, 60 minuter
 • Stockholm Skavsta flygplats, 15 minuter
 • Motorväg E4, 5 minuter
 • Djuphamn och godsbana, 7 minuter

Stora infrastruktursatsningar

 • Ostlänken
 • Ny stambana för höghastighetståg; 40 min till Stockholm
 • Genererar snabbare, pålitligare och mer hållbara transporter
 • Två resecentrum – förbinder storstaden, internationella marknader och
  småstadens värden
 • Skavsta Arlandastad – ett nytt verksamhetsområde

För mer information kontakta Näringsliv och platsutveckling

Tel 0155-24 80 80 | naringslivsenheten@nykoping.se

Sofia Rydingsvärd | Tel 0155-45 79 65
sofia.rydingsvard@nykoping.se

Katarina Klang Tasevski | Tel 0155-24 83 11
katarina.klang.tasevski@nykoping.se

Unikt strategiskt läge med god infrastruktur

Nyköping är en attraktiv plats att bo och verka i och genom att etablera verksamhet här hamnar du mitt i Sveriges tillväxtstråk. Du får tillgång till samtliga transportslag, inklusive en av Sveriges få isfria djuphamnar och Stockholm Skavsta flygplats.

Du når över 2 miljoner människor inom en timme - oavsett om du vill att de ska arbeta med dig eller få tillgång till dina varor eller tjänster. Företagandet här är brett och varierat med närmare 6 000 företag inom olika branscher.

Byggandet av snabbtågsförbindelsen Ostlänken är positivt för kommunens tillväxt och avgångarna mellan Nyköping och Stockholm och Norrköping har ökat. Stockholm city når du inom en timme. Arbetet med att bygga Nyköpings nya resecentrum med ökad kapacitet för framtidens tågtrafik har inletts. Det finns även planer på att bygga ett resecentrum på Stockholm Skavsta flygplats för att koppla samman terminaler för buss, järnväg och flyg i framtiden.

Som företagare i kommunen får du tillgång till ett brett näringsliv inom olika branscher som till exempel tillverkning-, service- och tjänsteföretag. Nära kontaktvägar och relationer bidrar till en stark företagskultur i kommunen.

Utforska Nyköpings geografi och verksamhetsområden:
Nyköpingskartan (nykoping.se)

Nystadsliv

Nyköping är beläget i ett dynamiskt tillväxtområde och har etablerat sig som en attraktiv plats med ett fantastiskt läge utmed kusten med attraktiva bostäder. Nyköping är en modern kommun med historiska och kulturella rötter. Det finns ett rikt förenings- och kulturliv och det är enkelt att ta sig mellan olika platser, nära till allt och i många fall gång- och cykelavstånd vilket bidrar till en fin balans i livet.

Framtida verksamhetsområden

Pågående utveckling i verksamhetsområden:

Vill du veta mer om våra kommande områden? Ta del av kommunens översiktsplan (ÖP) eller kontakta Näringslivsenheten så berättar vi mer. 

Övrig verksamhetsmark

Läs om verksamhetsmark som ägs av andra än Nyköpings kommun.

Läs mer om etableringsprocessen.

 

 

Kontakta oss

Näringslivsenheten

E-post:
naringsliv@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontider:
Vardagar kl.09.00-16.00

Postadress

Nyköpings kommun
Näringslivsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Näringslivets hus, Västra Storgatan 38

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny