Kosmetiska och hygieniska produkter

Kosmetiska eller hygieniska produkter är preparat som används på kroppen eller i munnen för rengöring eller parfymering. Du som säljer dem behöver följa vissa regler. Miljöenheten och Läkemedelsverket gör tillsyn.

Kosmetiska eller hygieniska produkter kan till exempel vara hudkrämer, tvål och deodoranter. Det kan också vara preparat som förändrar eller bibehåller utseendet, till exempel antirynkkräm och hårborttagningsmedel.

Ansvar och egenkontroll

Den som är verksamhetsutövare - hanterar produkterna - är skyldig att skaffa sig kunskap om vilka regler som berör verksamheten, för att skydda både människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Gör också egenkontoller

Olämpliga produkter, som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, ska ersättas med mindre farliga produkter.

Verksamhetsutövare är till exempel detaljister, tillverkare och importörer. Det kan också handla om en hygienlokal där kosmetiska och hygieniska produkter används eller säljs.

Du som är till exempel hårfrisör, kosmetolog eller butiksinnehavare, ska veta vilka produkter du säljer och använder i din verksamhet och vilka regler som gäller för dem. 

Tillsyn

Kommunerna och Läkemedelsverket ansvarar gemensamt för tillsynen över kosmetiska och hygieniska produkter och ser till att lagarna följs.

Miljöenheten har främst tillsyn över detaljhandeln och lokaler för hygienisk behandling (till exempel piercing, massage och solarium), medan Läkemedelsverket ansvarar för tillsynen över tillverkare och importörer.

Vid tillsynen kontrollerar vi framförallt att:

  • bestämmelserna för märkning följs
  • inga förbjudna ämnen ingår i produkterna
  • tillverkare och importörer har anmält verksamheten till Läkemedelsverket respektive Kemikalieinspektionen
  • ämnen som får användas i kosmetiska och hygieniska produkter följer föreskrivna villkor.

Sanktioner

Att sälja eller tillhandahålla kosmetiska produkter som är felaktigt märkta eller som innehåller förbjudna ämnen är förenat med miljösanktionsavgifter och kan i vissa fall leda till åtal.

Kontakta oss

Kundservice

E-post: 
kundservice@nykoping.se

Telefon kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Vardagar kl 9-16

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter