Näringslivsstrategi och handlingsplan

Näringslivsstrategin är vägen till hur vi skapar ett ännu mer gynnsamt företagsklimat i Nyköping. Handlingsplanen är en aktivitetslista på vad vi behöver fokusera på för att uppfylla strategin.

Näringslivsstrategin arbetades fram 2017 i samverkan mellan kommunen, det lokala näringslivet och företagsfrämjande organisationer. Den följs upp med de åtgärder parterna kommit överens om i den gemensamma handlingsplanen.

Alla bidrar med egna åtgärder. Handlingsplanen ägs gemensamt av aktörerna och är ett resultat av den dialog som skapade näringslivsstrategin.

Samverkan

Handlingsplanen genomförs i samverkan med Nyföretagarcentrum, FöretagsamNora, LRF, Campus Nyköping, Företagarna, Nyköpingsregionen, Östsvenska handelskammaren, Fastighetsägarna, Nysam. 

Stöttande aktörer är MINO, ALMI Stockholm Sörmland, Region Sörmland, STUA, Coompanion, Business Sweden, Svenskt Näringsliv. 

 

Näringslivsstrategins fyra fokusområden 

Kompetensförsörjning och integration

Enligt företagen är kompetensförsörjning den enskilt största utmaningen och det största hindret för fortsatt tillväxt. Kompetensgapet finns inom flertalet yrkesgrupper.

Det gäller särskilt yrkeskategorier inom IT och bygg-och samhällsutveckling eftersom de skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling, både i den egna branschen och i andra.

För att klara de behov som finns framöver behövs kreativa lösningar.

De handlar om att:

  • ha ett strategiskt förhållningssätt till personalplanering inom näringslivet
  • metodiskt vidareutbilda befintlig personal
  • arbeta för en ökad samverkan mellan näringsliv, universitet och andra utbildningslösningar
  • integrera utrikesfödd arbetskraft in på arbetsmarknaden

Innovationsklimat, kreativa miljöer och entreprenörskap

Kreativa mötesplatser och ett kontinuerligt samarbete med universitet skapar förutsättningar för nätverkande och utveckling.

Med Näringslivets hus som nav uppmuntras initiativ från näringslivskluster, fastighetsägare, företagsfrämjande organisationer och nationella offentliga aktörer.

Innovationsnoden i Näringslivets hus fungerar som informationsspridare, lots till det övriga stödsystemet och möjliggörare. Att verka utifrån naturliga näringslivskluster är en effektiv metod som ska vidareutvecklas.

Eftersom unga får upp ögonen för entreprenörskap redan i skolan och sedan via Ung Företagsamhet och Nyföretagarcentrum, ska sambanden mellan dessa instanser stärkas och verksamheterna utvecklas.

Kommunikation och kommunens service till företagen

Företagare som tar kontakt med kommunen ska känna sig välkomna och få en god service. Oavsett om en ansökan beviljas eller inte, ska en företagare ha en god upplevelse av bemötandet och processen, förstå utfallet och känna sig trygg i hur bedömningen gjorts.

Kommunen ska sträva efter att förenkla processer, öka digitaliseringen av tjänster och verka för samverkan mellan olika myndigheter för att underlätta för företagen.

Processer och kommunikation kring upphandlingar ska förbättras och förenklas. Det ska vara en öppen dialog mellan näringsliv och kommun för att förståelsen för verksamheterna ska öka.

Nyköpings attraktionskraft och platsens utveckling

En viktig komponent för ett näringsliv i tillväxt och utveckling är tillgången på kreativ och välutbildad arbetskraft.

För att attrahera och behålla människorna som utgör den arbetskraften behöver vi ha en attraktiv och livfull stadsmiljö, med gott om mötesplatser, lämpliga bostäder och ett rikt fritidsutbud.

Stärka, förstärka och behålla

Nyköping har en levande stadskärna med unika miljöer, men ska arbeta för att stärka platsens attraktivitet ytterligare och göra den levande större delen av dygnet.

Nyköping har ett stort och varierat utbud av evenemang, aktiviteter och upplevelser inom både sport, skärgård och kultur. Genom att förstärka de starka sidorna och förtydliga kommunens identitet vill vi bli en ännu mer attraktiv plats för boende, verksamma och besökare.

Vi vill också behålla styrkorna hos en småstad: trygghet, enkelhet, tillgänglighet och närhet. Vi tillvaratar initiativ och krafter som befolkar den omgivande landsbygden och ser tillväxtmöjligheter i samspelet mellan stad och land.

Kontakta oss

Näringslivsenheten

E-post:
naringsliv@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontider:
Vardagar kl. 09.00-16.00

Postadress

Nyköpings kommun
Näringslivsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Näringslivets hus, Västra Storgatan 38

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter