Etableringsprocessen

I Nyköping finns områden för verksamhetsmark med olika inriktningar, en del med inriktning mot särskilda branscher, andra med en stor variation av verksamheter.

I en första kontakt gör vi en behovsorientering för att se vilket område som bäst skulle lämpa sig för din verksamhet.

Så går du tillväga

Etableringsprocessen guidar dig steg för steg mot målet för att etablera på kommunens verksamhetsmark, från en första kontakt till avtal och tillträde. Du kan också höra av dig till Näringslivsenheten direkt så kan vi beskriva processen närmare och berätta hur du går tillväga.

Etableringsprocess.jpg

Etableringsprocessen steg för steg

1. Kontakt med Näringslivsenheten

Kontakta Näringslivsenheten: Mejl: naringsliv@nykoping.se telefon: 0155-24 81 50

Vid vår första kontakt gör vi en behovsinventering. Med utgångspunkt från den typ av verksamhet du bedriver, framtidsplaner, utrymmesbehov, lämplig placering och tidplan får vi bra förutsättningar att hitta platser som matchar dina behov.

Behovsinventering

I en behovsinventering tittar vi på: 

  • Vad gör ditt företag?
  • Hur stor byggnad behöver du för din verksamhet?
  • Vilka ytor behövs för parkering, uppställning, med mera?
  • Hur tar sig kunder och leverantörer till dig?
  • Hur ser din tidsplan ut?

2. Markanvisningsavtal - cirka 6 månader

När vi hittat platsen du vill ha är nästa steg att skriva ett markanvisningsavtal.

Ett markanvisningsavtal är en överenskommelse mellan ditt företag och kommunen. Det innebär att vi reserverar marken för dig under 6 månader.

Det ger dig tid att utreda vilka eventuella tillstånd som behövs, ansöka om bygglov och kontakta externa leverantörer (till exempel för el, fjärrvärme och fiber) i god tid.

Att gå vidare till ett köpeavtal förutsätter att det finns ett godkänt bygglov.

3. Avstyckning - cirka 6-8 månader

När du fått ett godkänt bygglov är det dags för avstyckning. 

Avstyckning innebär att en bit mark avskiljs från en fastighet och bildar en ny egen fastighet. För att kunna anpassa markytan utefter ditt företagsbehov är inte all verksamhetsmark avstyckad.

Kommunens enhet för mark och exploatering (MEX) ansöker om avstyckning hos Lantmäteriet. Det tar normalt 6-8 månader. Läs mer på Lantmäteriets webbplats om avstyckning. 

I de fall där tomten redan är avstyckad går vi direkt till köpeavtal.

4. Avtal och tillträde - cirka 2 månader

När avstyckningen vunnit laga kraft kan ett köpeavtal tecknas. Köpeavtalet fastställer markköpet och reglerar villkoren för köpet av fastigheten. 

Parterna skriver ett köpebrev mellan dem, efter att full betalning är gjord. 

När du fått köpebrevet ska du ansöka om lagfart för fastigheten hos Lantmäteriet

Tillträde sker efter att lantmäteriförrättningen har vunnit laga kraft och full betalning är gjord. 

Öppna sidomeny