Aktiviteter för företagare

Under året anordnas flera aktiviteter för dig som är företagare. Det ger dig en möjlighet att skapa nya kontakter, öka din kunskap och få nya affärsmöjligheter.

Du hittar allt som är på gång i kalendern.

Vi skickar också ut nyhetsbrev som du kan anmäla dig till och få information om kommande händelser.

Några återkommande aktiviteter för dig som företagare är:

Dialogforum för ett gott företagsklimat

Under 2023 planeras möten med näringsliv, företagsfrämjande aktörer, politiker och ledning för kommunens verksamheter för att gemensamt hitta vägar att utveckla klimatet ytterligare.

Inbjudan kommer till dig som godkänt att Näringsliv och Platsutveckling får skicka information till dig via företagsregistret samt prenumererar på vårt nyhetsbrev.

Företagsbesök

Medarbetarna på Näringsliv & Platsutveckling träffar tillsammans med politik många av våra näringsidkare rullande. Besöken är ett sätt att främja dialog och samverkan och samtidigt lyssna in det företagen vill förmedla om sin situation till kommunen. 

Ibland hör företagen själva av sig och ber att få besök om de vill ta upp en speciell fråga. I andra fall är det kommunen som frågar om företaget vill ha besök. 

Även medarbetare på Näringsliv och Platsutveckling gör företagsbesök för att lyssna in företagarnas behov och tankar. 

Vill du att vi besöker ditt företag? Kontakta oss via mejl på naringsliv@nykoping.se

Företagslunch

Vi bjuder in till företagsluncher ungefär en gång i månaden. Företagsluncherna har ett aktuellt tema och bjuder på information från kommunen, inspiration och goda exempel från näringslivet samt mingel och nätverkande.

Alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev får inbjudan till företagsluncherna. Om du inte är prenumerant kan du lätt registrera dig för att ta del av information och inbjudningar.

Fredagspepp

Fredagspepp kallas Morgonsoffans efterträdare. Fredagspepp är en lättsam men seriös och inspirerande nätverksträff för näringslivet där olika gäster bjuds in. Kring arrangemanget samarbetar Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Företagarna, Sörmlands Sparbank samt Region Sörmland. Datum och program publiceras i Näringslivskalendern.

Last Tuesday - nätverksträff

Nätverksträff med frukostmingel sista tisdagen varje månad anordnar ALMI och Nyföretagarcentrum ett populärt forum för nystartade och småföretagare.

Nätverk, kluster och medlemsorgansiationer

Läs mer om nätverk, kluster och medlemsorganisationer

Framtidsdagen

Strategisk kompetensförsörjning är en prioriterad fråga för Nyköpings kommun och företag. För att stimulera individers kompetensutveckling och stötta näringslivets kompetensförsörjningsbehov ska Framtidsdagen arrangeras årligen. Genom inspiration ska intresset för och medvetenheten om de kompetensutvecklingsmöjligheter som erbjuds lokalt och på distans öka.

Framtidsdagen.se hittar du program och mer information.

Näringslivsdagen och Näringslivsgalan

Varje år arrangeras en dag där näringslivet kan träffas, göra affärer och fira vinnare av de årliga priser som olika samverkansaktörer delar ut på årsbasis. När datum bestäms ligger mer information i Näringslivskalendern.

Kontakta oss

Näringslivsenheten

E-post:
naringsliv@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Vardagar kl. 09.00-16.00

Postadress

Nyköpings kommun
Näringslivsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Näringslivets hus, Västra Storgatan 38

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny