Företagsklimat

Nyköpings växer liksom antalet företag som väljer att etablera sig i kommunen. Det är viktigt att ständigt arbeta med att ge de bästa förutsättningar för att driva företag här, och det är avgörande för att skapa en miljö där företag trivs och kan växa.

Ett välmående näringsliv är starkt bidragande till samhällets välfärd och ett positivt företagsklimat skapar goda förutsättningar för investeringar och främjandet av ekonomisk tillväxt.

Det bygger på kontinuerlig dialog mellan företag, företagsfrämjare, förtroendevalda politiker och kommunens tjänstepersoner. Kontakten med kommunens Näringslivsenhet är ofta den första vägen in i de frågor som företagen och arbetsgivaren behöver hjälp med.

Företagsbesök

Näringslivsenheten ansvarar för att samordna företagsbesök individuellt eller i samverkan med ytterligare tjänstepersoner eller politiker under året.

Kundansvariga på Näringslivsenheten ansvarar för olika branschområden för att kunna ge den kundnytta företaget efterfrågar. Syftet med besöken är att främja en dialog och samverkan för att erbjuda optimala förutsättningar för företagen.

Om du vill ha ett besök från Nyköpings Kommun, kontakta oss på naringsliv@nykoping.se så bokar vi in ett möte.

Service genom ”Dukat bord”

Dukat bord Vi samlar resurser från kommunen för ett möte med dig och tar fram en gemensam plan utifrån ditt ärende och behov.  

Service genom - Fokus Nöjd Kund 

Alla anställda tjänstepersoner som bidrar till företagens utveckling är kopplade till det interna utvecklingsprogrammet Fokus Nöjd Kund. Det är en löpande process som bygger på hur den bästa servicen kan levereras och att det ska vara ”enkelt att göra rätt”.

Det handlar dels om de myndighetsärenden som handläggs i form av tillsyn och tillstånd, dels om möjligheter till vägledning och guidning i det företagen behöver hjälp med.

Det mäts genom en enkät efter att företaget haft kontakt med Nyköpings Kommun och den feedback som samlas in används för ständiga förbättringar.

En handläggning ska vara effektiv och rättssäker och handläggarna ska vara tillgängliga, kompetenta och ge ett gott bemötande.
Om du är företagare och haft kontakt med kommunen i ett myndighetsärende kan du bli tillfrågad om du vill vara med i insiktsmätningen. Ta gärna tillfället att ge feedback. Dina svar ger en vägledning i hur ditt möte och handläggningen av ditt ärende har fungerat. Det gör det enklare för oss att se vad som kan förbättras, men även det som har varit bra och att vi har motsvarat dina förväntningar.

Svaret på enkäten ger ett så kallat Nöjd Kund Index (förkortas NKI) och presenteras årligen i en samlad rapport. Det är löpande uppföljning av dessa index som gör att vi hittar förbättringsområden och förstärker det som redan fungerar.

·         Läs mer om rapporten på SKR:s webbplats

·         Ta del av Nyköping Kommuns resultat för 2023 

Svenskt Näringslivs mätning

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en rapport där årets attitydundersökning redovisas. Den rapporten finns tillgänglig i slutet av maj.

I slutet av september redovisas sedan rangordningen baserad på denna undersökning, där det totala resultatet på hur näringslivet upplever företagsklimatet i Nyköpings Kommun framgår. Det är ett viktigt verktyg för kommande fokusområden och vilka satsningar på förbättringar som bör göras för att skapa stabila förutsättningar för näringslivets utveckling.

·         Läs mer om resultatet i mätningen

Tillväxt Nyköping

Tillväxt skapar jobb. Jobb skapar inkludering.

Tillväxt Nyköping initierades av stiftelsen Tillväxt Stockholms syfte att på ett näringslivsdrivet sätt bidra till ökad inkludering. Genom att erbjuda affärsutveckling, rekryteringsstöd och nätverk till företag med 5-50 anställda i Nyköping är målet att 1000 jobb skapas de första 5 åren. Stödet är gratis.

Läs mer om Tillväxt Nyköping

Landsbygdsutveckling

På landsbygden finns en tredjedel av kommunens företag och invånare. Landsbygden är mycket viktig för kommunens utveckling. Arbetet fokuserar på genomförandet av vår landsbygdsstrategi, samverkan med landsbygdsnätverket, representanter för landsbygdsorterna och utveckling som stimulerar service för invånare, företag och föreningar på landsbygden.

Läs mer om landsbygdsutveckling

Nyköpingsregionen

Via bolaget Nyköpingsregionen, samägt av Nyköpings och Oxelösunds kommuner tillsammans med det lokala näringslivet, marknadsför sig Nyköping och Oxelösunds kommun för intressenter utanför vår region.

Läs mer om Nyköpingsregionen

NYSAM – Nyköping i samverkan

NYSAM är en ekonomisk förening som vill vara en möjliggörare för Nyköpings alla intressegrupper. Genom att inspirera, utbilda och samordna dess medlemmar. NYSAM´s roll är att skapa engagemang, samordna åtgärder och aktiviteter i Nyköping så kommunen blir en attraktiv plats att bo och verka i.

Läs mer om NYSAM

Digitala Nyköping

2022 lanserade Nysam den digitala plattformen "Digitala Nyköping" i samverkan med partners inom den offentliga och privata sektorn.  En plattform utvecklad av platsen – för platsen med syfte att bibehålla en levande stadskärna och landsbygd genom att stärka lönsamheten för handel, besöksnäring och KKN genom digital platsutveckling.

Läs mer om Digitala Nyköping

Mötesplats Nyköping

Personlig service från vår möteslots hjälper er att hitta rätt plats och rätt lokaler. Med ett brett utbud av aktiviteter och evenemang och sitt gynnsamma läge en timme från Stockholm och fyrtio minuter från Norrköping, är Nyköping platsen som gör mötet till något alldeles extra.

Läs mer om Mötesplats Nyköping

Framtidens Nyköping

Nyköping har ett tydligt tillväxtfokus med hög nyproduktion av bostäder, skolor och infrastruktur. Ostlänken är beslutad och får ett stationsläge vid flygplatsen. I centrum vid tågstationen byggs ett resecentrum. Upptagningsområdet gör Stockholm Skavsta flygplats till landets fjärde största flygplats, och närheten till Oxelösunds djuphamn är ytterligare en länk till resten av världen.

Läs mer om hur Nyköpings ska utvecklas

 

Samverkan med andra

Förutom samarbetsorganisationer, kluster och andra stödsystem samverkar vi även med andra för att utveckla och driva näringsutveckling i Nyköpings kommun:

Region Sörmland

Svenskt Näringsliv

Stockholm Business Alliance (SBA)

Tillväxtverket

Arbetsförmedlingen

Svensk Handel

SKR Näringsliv

 

Har du synpunkter?

Har du synpunkter på kommunens stöd till företag eller har förslag eller önskningar inom området?

Välkommen att höra av dig till Näringslivsenheten

Kontakta oss

Näringslivsenheten

E-post:
naringsliv@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Vardagar kl. 09.00-16.00

Postadress

Nyköpings kommun
Näringslivsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Näringslivets hus, Västra Storgatan 38

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter