När du kommit igång med ditt livsmedelsföretag

Din verksamhet får regelbundet livsmedelskontroll. Kontrollen är till för att se till att det produceras säker mat och att ingen blir lurad av livsmedelsinformationen.

Hur ofta får du besök?

 En så kallad riskklassning avgör frekvensen för hur ofta vi ska genomföra en livsmedelskontroll.
När en ny anläggning registreras görs en första kontroll strax efter öppnandet.

Vad gör vi på en kontroll?

Livsmedelsinspektörerna kan besöka verksamheten, ta prover, ge dig information men också ställa krav på förändringar. Kontrollen går ut på att undersöka förhållandena i anläggningen, men också granska företagets egenkontroll. 

Inspektörerna använder tre kontrollmetoder

Inspektion

Ofta är inspektionen oanmäld och inspektörerna kontrollerar faktiska förhållanden.

Revision

Vid en revision görs en genomgång av rutiner och journalföring. Eftersom du behöver avsätta tid för revisionen kommer en livsmedelsinspektör kontakta dig för att boka kontrollen.

Provtagning

Provtagning utförs ibland och kan till exempel används för att ta reda på om livsmedel är säkra att äta eller om livsmedlet innehåller det som utlovas.

Om du vill veta mer om vilka krav som gäller för ditt företag är du välkommen att kontakta oss. 

 

Kontakta oss

Livsmedelsenheten

E-post: livsmedel@nykoping.se

Telefon Kundservice: 0155-24 80 80

Telefontid: Vardagar kl. 09.00-16.00

 

Postadress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Livsmedelsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter