Första kontrollen av livsmedelsverksamhet

Efter att du registrerat en livsmedelsverksamhet kommer Livsmedelsenheten på Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden boka en kontroll med dig.

Livsmedelsenheten kontrollerar olika områden beroende på vilken typ av livsmedelsverksamhet du driver. 

Innan första kontrollen 

Du kan själv kontrollera några enkla saker för att undvika avvikelser under den första livsmedelskontrollen. Se till att:

 • verksamheten har termometrar
 • alla kylar är tillräckligt kalla (max +8 C)
 • det finns möjlighet att tvätta och torka händerna
 • sopor förvaras på ett bra sätt
 • det är rent och städat i lokalen
 • lokalen är hel och att det exempelvis inte finns några sprickor
 • det inte förvaras stora mängder bråte som inte hör till livsmedelsverksamheten
 • det inte finns några springor under dörrar och att inga fönster är öppna så skadedjur kan ta sig in
 • om ni ska kyla ner livsmedel måste personalen känna till rutinerna.
 • ha bra koll på om er mat innehåller allergener (allergiämnen)
 • se till att uppmana era kunder att de kan fråga om allergener, med till exemepl en skylt
 • det finns tillräcklig städutrustning och att den förvaras på ett bra sätt
 • personalen har bra arbetskläder
 • det finns rutiner för hur ni tar emot varor som kommer till verksamheten

Under första kontrollen

Livsmedelsenheten besöker din livsmedelsverksamhet, vi går igenom din ansökan om registrering och kontrollerar om din verksamhet följer livsmedelslagarna. Vi kommer att gå igenom rutiner med personal, kontrollera din lokal och hur du hanterar och förvarar livsmedel. Vi svarar också på eventuella frågor som du har.

Efter första kontrollen

När första kontrollen är gjord beslutar livsmedelsinspektören vilken riskklass din verksamhet ska tillhöra och hur mycket kontrolltid din verksamhet får.

Du kommer också få en kontrollrapport skickad till dig där det framgår vad vi har kontrollerat och om det är något som avviker från lagstiftningens krav, om vi hittat en brist.

Vid avvikelse

Om det finns avvikelser från livsmedelslagarna kommer uppföljning att ske

Den uppföljande kontrollen är inte inräknad i verksamhetens ordinarie tid och kommer då kosta extra. Information om avgifter och riskklassning.

Kontakta oss

Livsmedelsenheten

E-post: livsmedel@nykoping.se

Telefon Kundservice: 0155-24 80 80

Telefontid: Vardagar kl. 09.00-16.00

 

Postadress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Livsmedelsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny