Hållbart företagande

Hållbarhetsperspektivet är viktigt för att bygga framtidens företag. Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara företag kan bidra till en hållbar utveckling. Här hittar du kontaktvägar för tips om omställning och hållbarhet.

I FN:s 17 globala mål står det att det behövs ett pådrivande näringsliv som skapar möjligheter och hittar lösningar för att nå målen. Läs om hur företag kan arbeta aktivt med globala målen och bidra till hållbar utveckling

Solel eller förnyelsebar energi

Kommunen erbjuder alla privatpersoner och företag gratis rådgivning om energibehov. Vill du veta mer om solceller till din fastighet eller hur du kan sänka dina energikostnader, kontakta vår energi- och klimatrådgivning. 

Solel är en väg att välja, om du är företagare och vill investera i ett hållbart företagande. Det minskar energikostnaderna, är ett hållbart miljöalternativ och kan även stärka ditt varumärke.

Socialt entreprenörskap

Samhället står idag inför komplexa utmaningar. Vi behöver tänka nytt tillsammans och skapa innovativa lösningar som bidrar till ett mer hållbart och inkluderande Sörmland.

Läs mer på Tillväxtverket om socialt företagande och få tips

Nyköpings kommun erbjuder kostnadfri affärsstöd genom Coompanion Sörmland. Kontakta dem för att boka en tid.

Hållbarhetsstöd inom innovation

Det finns flera aktörer inom innovation som på olika sätt kan hjälpa dig bli mer hållbar, läs mer om det stöd som finns att få.

Klimatsamverkan Nyköping

För att öka takten i den gröna omställningen erbjuder Nyköpings kommun små- och medelstora företag möjlighet att delta i ”Klimatsamverkan Nyköping”, där du kostnadsfritt kan få stöd i ditt omställningsarbete

Vill du diskutera hållbarhetsfrågor?

Kontakta Näringsliv och Platsutveckling eller kommunens miljöstrateg Maria Brantö.

Läs mer om Nyköpings kommuns arbete med hållbar utveckling kopplat till Agenda 2030

Kontakta oss

Näringslivsenheten

E-post:
naringsliv@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Vardagar kl. 09.00-16.00

Miljöstrateg

Maria Brantö
maria.branto@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter