Lediga jordbruksarrenden

25 juni 2024
Bo, bygga och miljö Företag och näringsliv

Nyköpings kommun omförhandlar kontinuerligt sina sidoarrenden. Det är en del av kommunens löpande markförvaltning.

Kommunen ser gärna att samma arrendator fortsätter att arrendera redan arrenderad mark, så länge samarbetet fungerar bra och en överenskommelse kan träffas. 

I de fall något avtal ej kan träffas eller om kommunen ska arrendera ut ny mark, genomför vi ett anbudsförfarande och upplåter marken till en ny arrendator. 

Under sommaren 2024 kommer vi att genomföra anbudsförfaranden för ledig jordbruksmark.

Läs mer om vilka områden det gäller och hur du lämnar in anbud