Miljö - Anmälan solarieverksamhet

Använd denna e-tjänst för att anmäla solarieverksamhet. 

När krävs anmälan?

Om du ska starta ett solarium måste du anmäla detta till Miljöenheten senast sex veckor innan verksamheten öppnar. Det gäller både om du ska driva solarium i egen lokal eller om solariet finns i exempelvis ett träningscenter eller hotell. 

Vilka uppgifter behöver vi?

  • Beskrivning av verksamheten
  • Skalenliga ritningar
  • Ventilationsprotokoll med luftflödena anvigna
  • Uppgifter om verksamheten är bemannad eller obemannad
  • Uppgift om solariernas UV-typ
  • Solarietillverkarens intyg om att solarierna överensstämmer med kraven i svensk standard
    SS-EN 60335-2-27:2010

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du kontakta oss via e-post kundservice@nykoping.se  eller ringa 0155-24 80 80 för att få en blankett.

Avgift

För hantering av din anmälan/ansökan tar miljöenheten ut en avgift. Se Nyköpings kommuns taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen på nykoping.se - Avgifter inom miljö- och hälsoskydd för mer information.