Hemtjänst - Ansök om fritt val inom hemtjänstverksamhet

Denna e-tjänst ska användas av företag som vill ansöka om att bli utförare av hemtjänst i Nyköpings kommun. 

 

Här kan du läsa mer om upphandling av hemtjänst i Nyköpings kommun. 

Om du inte har möjlighet att använda bank-id, kontakta Kundservice på 0155-24 80 80 för att få en blankett skickad till dig.