Ventilation och temperatur

Det är viktigt med rätt temperatur inomhus för att vi ska må bra. Många människor har det för varmt i sina hem.

Inomhustemperatur i din bostad

För de allra flesta människor är det lagom med 20-24°C inomhus. Temperaturen bör inte vara under 18 °C i luften och 16°C på golvet. På sommaren kan man dock få acceptera tillfälliga temperaturer upp till 28°C inomhus. Folkhälsomyndigheten har tagit fram råd om temperatur inomhus

Vad beror temperaturproblem på?

Problem med för låga temperaturer inomhus kan bero på flera saker:

  • Huset kan vara gammalt och dåligt isolerat med kyla och drag som följd.
  • Bostaden kan ligga ovanför ouppvärmda utrymmen som cykelrum.
  • Element kan behöva luftas eller så kan elementets temperaturreglage kärva.
  • Luftdrag kan skapa besvär. Drag är en vanlig orsak till obehag. Drag är luftrörelser som ständigt ändrar riktning och hastighet. Människans kropp är varm och varje luftrörelse kommer därför att föra bort värme från kroppen.

Ventilation i din bostad

Frisk luft behöver ständigt tillföras din bostad och den förorenade luften behöver ventileras ut. Detta kan ske på olika sätt i olika bostäder. En tillräcklig ventilation är viktigt för att inomhusmiljön ska vara bra. I kök och badrum ska den förorenade gamla luften ventileras bort. Du kan kontrollera att detta fungerar genom att ventilen suger tag i en pappersbit som du håller upp. Om du har fukt på insidan av dina fönster eller om imman på badrumsspegeln inte försvinner inom 15 minuter efter dusch kan det vara tecken på att ventilationen inte fungerar tillräckligt bra.

Vad kan du göra?

  • Se till att friskluftsventiler är öppna.
  • Är det självdrag i ditt hus kan du ta bort en del av tätningslisten i överkant av fönstren i sovrum och badrum.
  • Rengör dina ventiler i kök och badrum, gärna med dammsugare.
  • Installera inte en köksfläkt utan att prata med fastighetsägaren om du bor i ett flerfamiljshus.
  • När du vädrar så öppna fönstret mycket och under kort tid. En liten springa under längre tid kyler ner möbler, golv och väggar. 

Kontakta i första hand din fastighetsägare vid problem

Om du bor i hyreshus eller bostadsrätt och har problem med temperaturen eller luftkvaliteten ska du i första hand kontakta hyresvärden eller bostadsrättsföreningen som har ansvaret för boendemiljön.

Om problemen ändå inte löser sig kan du vända dig till Miljöenheten. Vi utreder klagomål på Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppdrag. Om det behövs kan vi ställa krav på fastighetsägaren att göra något åt ditt problem.

e-tjänst för att lämna in klagomål

Du kan också kontakta Kundservice via e-post till kundservice@nykoping.se eller genom att ringa 0155-24 80 80 om du vill få blanketten hemskickad istället.

Avgift

För tillsyn och handläggning tar miljöenheten ut timavgift. Se Nyköpings kommuns taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen på nykoping.se - Avgifter inom miljö- och hälsoskydd för mer information.

Kontakta oss

Kundservice

Epost: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter