Eldstad installation och ändring

Om du vill installera en eldstad eller göra ändringar på en befintlig eldstad behöver du göra en anmälan. Om du ska bygga en ny skorsten behöver du söka bygglov om det påverkar byggnadens yttre utseende.

Anmälan behövs alltid

Du behöver göra en anmälan om du vill

 • installera någon form av eldstad eller skorsten
 • göra en större förändring av befintlig eldstad eller skorsten/rökkanal, till exempel installera eller byta braskassett.

Boverket har tagit fram allmänna råd med exempel på vad som är väsentlig ändring av eldstad och rökkanal

Du behöver alltid bygglov om

 • bygga en ny skorsten eller rökkanal med stor påverkan på byggnadens karaktär. Till exempel om du vill lägga en rökkanal utanpå fasaden eller skorstenen är väldigt stor eller hög i jämförelse till byggnaden.

Tänk på

 • att du behöver ett slutbesked innan du eldar i din kamin
 • din nya eldstad ska vara CE-märkt

Handlingar du behöver för din anmälan 

 • anmälan, via blankett eller e-tjänst
 • byggnadsritningar, som plan- och fasadritning
 • prestandadeklaration för eldstaden och eventuell rökkanal
 • förslag på kontrollplan

Vi hjälper dig - följ checklistan

Prestandadeklaration för eldstaden

När du anmäler att du ska installera en eldstad eller skorsten ska du skicka med en prestandadeklaration för samtliga produkter som du ska installera.

Detta för att vi med säkerhet ska veta vad du installerar och för att vi ska kunna bedöma produktens lämplighet, med hänsyn till gällande bestämmelser.

Beställ äldre ritningar på ditt hus

Vi har de flesta fastigheternas äldre ritningar i kommunens arkiv och du kan beställa dessa via vår e-tjänst eller genom att mejla kundservice@nykoping.se eller ringa 0155-248080. Dessa handlingar kan du sedan använda när du tar fram dina nya byggnadsritningar.

Ta fram byggnadsritningar

Planritning i skala 1:100

Planritningen ska visa var i byggnaden eldstaden kommer placeras. Alla våningsplan som påverkas av åtgärden ska redovisas. Planritningen ska också visa kaminen/eldstadens avstånd till väggar, trappor, fönster, dörrar och dylikt.

Fasadritning i skala 1:100

Om du vill installera eller byta ut en skorsten så behöver du skicka med en fasadritning. Fasadritningen ska redovisa skorstenens placering och storlek.

 

 

Skapa kontrollplan

En kontrollplan beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. 

Kontrollplanen är till för att säkerställa att bygget blir korrekt utfört och att det kommer att hålla över tid. Kontrollplanen ska även säkerställa att bygget inte orsakar faror för dig och din omgivning.

I kontrollplanen ska följande stå:

 • vad som ska kontrolleras under projektering, byggskede och eventuell rivning
 • vem som ska utföra kontrollerna
 • hur och när kontrollerna ska utföras
 • på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras

Se exempel på mall för en kontrollplan

Ansvar för kontrollplan

Kontrollen i kontrollplanen kan göras av dig, av de entreprenörer du anlitar eller av en certifierad sakkunnig, så kallad kontrollansvarig (KA). Lista på personer som är certifierade kontrollansvariga finns på Boverkets webbplats

Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs. Om du anlitar en certifierad kontrollansvarig, gör hen en kontrollplan tillsammans med dig som byggherre.

Skicka in din anmälan

Nu har du gjort allt du behöver för att kunna göra en anmälan. Du kan välja att antingen

anmäla direkt via vår e-tjänst

eller beställa en blankett för att göra anmälan från kundservice. Mejla till kundservice@nykoping.se eller ring 0155-24 80 80.

Anmälan med handlingar mejlar du sedan in till bygglov@nykoping.se eller postar till:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.

 • Jämna veckor – Torsdagar 15:00-19:00
 • Ojämna veckor – Tisdagar 15:00-19:00

Boka rådgivning via e-tjänst

Förbered dig gärna innan rådgivningen genom att vara tydlig med vad du undrar och till exempel bifoga handlingar när du gör din bokning. 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter