Förpackningsinsamling för flerbostadshus och samfälligheter

Den 1 januari 2024 tog kommunen över ansvaret för insamling av förpackningar. Det innebär att kommunen nu ansvarar för den fastighetsnära insamlingen av förpackningar i flerbostadshus och samfälligheter eller motsvarande, oavsett vilken entreprenör som hämtat där tidigare.

Kommunen har också tagit över ansvaret för återvinningsstationerna (som tidigare har ägts och skötts av Förpackningsinsamlingen FTI). Hushållen kan fortsätta att sortera sina förpackningar och lämna på återvinningsstationer som tidigare.

För de som har abonnemang för insamling av pappersförpackning och wellpapp i fastigheten sker en liten justering. Från och med 2024-01-01 är wellpapp och pappersförpackningar en och samma fraktion. De får läggas i samma kärl och får en gemensam rad på fakturan.

Alla ska kunna sortera sina förpackningar nära bostaden

Från 1 januari 2027 ska alla hushåll, även boende i flerbostadshus, ha möjlighet att sortera sina förpackningar i anslutning till bostaden. Helst ska förpackningarna kunna lämnas på samma plats där hushållen idag lägger restavfall och matavfall.

Gör plats för förpackningsinsamling

De flerbostadshus som idag saknar insamling av förpackningar behöver göra plats för behållare för samtliga förpackningsslag (pappers-, plast- och metallförpackningar samt färgade och ofärgade glasförpackningar) innan 2027. Det är upp till fastighetsinnehavaren att avgöra om insamlingen ska ske i ett gemensamt utrymme i fastigheten, i kärl på gården eller i ett miljöhus etc. Men lösningen behöver följa kommunens krav på utformning för att säkerställa att avfallshämtning kan utföras. 

Kommunen tillhandahåller de kärl som behövs för insamlingen. Övriga kostnader står fastighetsägaren för. 

Frågor och svar om förpackningsinsamling för flerbostadshus och samfälligheter

Får lägenheter fyrfackskärl?

Svar: Nej, men hushåll i lägenhet ska också kunna lämna förpackningar nära bostaden. Det vanligaste är att ha separata avfallskärl för olika slags förpackningsavfall i ett gemensamt miljörum eller liknande utrymme.

Hur många kärl behövs och hur stor yta behövs för insamling av förpackningar? 

Svar: Nedan finns en beräkning för hur mycket förpackningsavfall ett bostadshus med 20-25 hushåll ger upphov till per vecka. Utgå gärna från den schablonen om ni ska planera ett avfallsutrymme.

Tänk på att det även behövs utrymme för att hantera mat- och restavfall och eventuellt returpapper. 

Observera att bygglov kan krävas för ett avfallsutrymme.

 

Beräknat behov för ca 20-25 lägenheter

Förpackningsslag

Tömningsfrekvens 

Antal kärl

Kärlstorlek (liter)

Pappersförpackningar

varannan vecka

3

660

Plastförpackningar

varannan vecka

2

660

Metallförpackningar

1 gång/månad

1

240

Glasförpackningar färgat glas

1 gång/månad

1

240

Glasförpackningar ofärgat glas

1 gång/månad

1

240

I Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen finns en schablon som också går att använda i era beräkningar.

Beräkna plats för avfallskärlen

Här är ungefärliga mått på de avfallskärl som kommunen erbjuder.

Avståndet mellan varje kärl ska vara minst 6 cm.

Det ska också finnas en fri gång mellan kärlraderna (där kärlen hanteras vid tömning) som ska vara minst 1,5 meter. 

Kärlstorlek  (liter)

Höjd (cm)

Bredd (cm)

Djup (cm)

140

110

50

60

240

110

60

70

370

110

80

90

660

120

140

80

Ni är välkomna att kontakta Kommunservice på Tekniska divisionen via mejl tekniska.divisionen@nykoping.se för att få hjälp med utformning av avfallsutrymmen.

Vem ordnar utrymme för alla nya kärl?

Svar: Det är fastighetsägaren eller samfälligheten som ansvarar för att skapa utrymmet, men kommunen ordnar kärlen.

Vem betalar för eventuellt arbete och bygge för att skapa utrymme för kärlen? 

Svar: Det är fastighetsägaren eller samfälligheten som står för den kostnaden.

Måste vi bygga ett miljöhus?

Svar: Nej. Fastighetsägaren eller samfälligheten kan istället välja att ordna ett gemensamt utrymme i en fastighet, ha kärlen på gården eller annan lämplig lösning. Kommunen kan inte ställa krav på vilken slags lösning som ska väljas. Men vi ställer krav på att den valda lösningen ska fungera vid tömning etc. I kommunens ”Tekniska standard för renhållning avseende avfall” finns mer att läsa om de krav som gäller för avfallsutrymmen. 

I mitt bostadsområde finns ingen plats för mer sortering, vad gör vi då?

Svar: Kommunen löser det i dialog med fastighetsägaren eller samfälligheten. Vi kommer att inventera vilka områden som saknar plats för sortering och ta kontakt med de som berörs. 

Blir avfallshämtningen dyrare nu, så att det kan leda till höjda hyror och månadsavgifter?

Svar: Hämtning av förpackningsavfall från hushåll kostar inget, så länge det är normalstora mängder. Vi tar bara ut en kostnad om vi behöver hämta förpackningar oftare än vad som anses som standard. Standard är hämtning av glas- och metallförpackningar varannan vecka, samt hämtning av pappers- och plastförpackningar varje vecka. 

Kan vi påbörja insamlingen av förpackningar innan 1 januari 2027? 

Svar: Ja, men tidplanen för när uppstart kan ske är inte klar, den planeringen pågår. De fastighetsägare eller samfälligheter som vill starta upp i förtid behöver ha en dialog med kommunen.

Sorteringsinfo för hushållen 

Här kan du som är fastighetsägare hämta ett informationsblad som kan sättas upp vid avfallsutrymmet för att hjälpa hushållen att sortera rätt. Filen är en tvåsidig pdf som går att skriva ut i färg i storlek A4 eller A3.

Finns det en samlokaliserad verksamhet i flerbostadshuset?

En samlokaliserad verksamhet är en verksamhet som använder samma behållare för förpackningsavfall som hushållen använder. Det kan till exempel vara en frisör eller restaurang som bedriver verksamhet i samma fastighet som hushåll i flerbostadshus och som delar avfallsbehållare med hushållen i huset.

Sådana samlokaliserade verksamheter måste själva anmäla till kommunen via tekniska.divisionen@nykoping.se om de vill fortsätta lämna sitt avfall i samma kärl som de boende eller om de vill köpa tjänsten från en annan entreprenör. Om verksamheten väljer det senare behövs ett godkännande från dig som är fastighetsägare att verksamheten ställer dit egna avfallskärl.

Obligatoriska uppgifter om insamling av förpackningsavfall från flerbostadshus

För att övergången ska gå smidigt och kunna fortsätta utan uppehåll behöver vi få in uppgifter om förpackningsavfall från alla hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar, samfälligheter eller motsvarande. Uppgifterna ska lämnas in av dig som ansvarar för avfallshanteringen. 

Här rapporterar du in uppgifter om förpackningsinsamlingen i din fastighet

Obs! Om du har flera fastigheter, ladda istället hem excelfilen via knappen nedan och mejla den ifylld till e-postadressen som vi anger i filen.

Excel-fil för dig som har flera fastigheter

Användbara länkar till mer information:

Öppna sidomeny