Nyköpings resecentrum

Underrubrik saknas

Så här blir Nyköpings resecentrum 

 

 

Nyköpings resecentrum blir ett modernt resecentrum med ökad kapacitet för framtidens tågtrafik. Målet är en säker och tillgänglig station där det blir enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel och bil för att du ska kunna resa smidigt, grönt och tryggt.

Nyköpings resecentrum ska ligga vid bangårdsområdet, mellan Brunnsgatan och nuvarande stationsbyggnad. Byggstart skedde 2022 för det gemensamma arbetet med Trafikverket. Byggskedet pågår cirka 5 år. Vissa delar byggs av Trafikverket, vissa av Nyköpings kommun. I det här projektet samarbetar vi tillsammans med Trafikverket, Region Sörmland och Jernhusen.

Webbkamera från bygget 

Här kan du se byggnationen i realtid. 

Aktuellt

Klart med entreprenör

2024-06-03: Trafikverket har upphandlat entreprenör för arbetena vid resecentrum. Arbetena beräknas dra igång som planerat hösten 2024. Läs mer hos Trafikverket.

Flytt av godsmagasinet och öppning av showroom

2024-05-20: Tisdagen den 28 maj påbörjar vi flytten av godsmagasinet. Samtidigt så passar vi på att öppna vårat showroom om Nyköpings resecentrum och stadsutveckling i gamla biljetthallen i nuvarande stationshuset. 

Tider för dagen:
12.30: Godsmagasinet börjar rulla
13.00: Showroom öppnas
18.00: Showroom stänger

Alla är välkomna att komma förbi, vi bjuder på fika. Träffa oss och Trafikverket.

Du kan också ta del av evenemanget på facebook: https://www.facebook.com/share/8Bctb8p8hXUtVMzB/

Nya parkeringsplatser skapas

2024-05-20: Under denna vecka (v. 21) och nästa skapar vi nya parkeringsplatser vid Södra Bangårdsgatan. Totalt kommer det när allt är klart att innebära cirka 100 parkeringsplatser och även plats för parkering av cykel.

Pressbyrån bygger ny lokal

2024-04-22: Sedan en tid tillbaka har Pressbyrån påbörjat byggnation av sin nya lokal som kommer att ligga i korsningen Järnvägsgatan/Borgaregatan. Planen är att öppna i de ny lokalerna i början av juni. Efter inflytt kommer den nuvarande lokalen på Centralplan att rivas för att möjliggöra för den nya passagen under spåren. Den nya passagen (Västra passagen) kommer att möjliggöra tillgång till Norra Bangårdsgatan och perrongen.

Stängning av järnvägspassager

2024-04-15: Passagerna över järnvägen vid Hemgårdsvägen/Nöthagsvägen och Sankt Annegatan stängs permanent. Arbetet utförs inte av Nyköpings kommun utan av Trafikverket. Läs mer om arbetet hos Trafikverket.

Parkering vid Norra Bangårdsgatan öppnar

2024-03-11: Parkeringen vid Norra Bangårdsgatan har varit stängd en längre tid då marken använts i samband med arbeten på perrongen. Parkeringen är nu öppen igen.

Gång- och cykelparkering stängs av

2024-03-13: Del av gång- och cykelvägen mot tågstationssidan längs Brunnsgatan, stängs av den 13 mars och håller stängt till hösten. Trappan till perrongen kan fortfarande nås, men då via övergångsstället på Södra Bangårdsgatan.

Cykelparkering upphör

2024-02-07: Cykelparkeringen som ligger vid Brunnsgatan, Norra Bangårdsgatan/Lasarettsvägen upphör den 7 februari. Cykelställen tas bort och området blir arbetsområde för fortsatta arbeten med ledningsomläggningar.

Del av pendlarparkering stängs

2024-02-05: Med anledning av att vi ska påbörja rivning och flytt av
godsmagasinet, stängslas en stor del av parkeringen bakom godsmagasinet in. Nya parkeringsplatser har anlagts i anslutning till den nuvarande.

Ledningsomläggningar

Som ett förberedande arbete inför breddning och sänkning av Brunnsgatan måste befintliga ledningar läggas om i ny sträckning. Det gäller ledningar för vatten och avlopp, fjärrvärme, tele, kraft och fiber. Läs mer här.

Flytt av busshållplatser

Vid byggnation av Nyköpings resecentrum behöver nuvarande busshållplatser på Södra Bangårdsgatan flyttas till Borgaregatan och Järnvägsgatan. I samband med flytt av busshållplatserna anläggs en gång- och cykelväg utmed delar av Borgaregatan. Arbetet färdigställs under våren 2024. Hållplatserna kommer att börja trafikeras under sommaren 2024.

I samband med starten skickades ett brev ut till närboende, här hittar du det digitalt.

Fastighetsnära åtgärder för bullerberörda fastigheter

Nyköpings kommun utför bullerskyddsåtgärder till berörda fastigheter under 2024. Läs mer här

Bilder på resecentrum

Ta del av illustrationer över hur Nyköpings resecentrum kommer att se ut.

Handlingar

Ta del av detaljplaner och samtliga handlingar.

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar

 

Kontakta oss

Frågor om projektet:

Tekniska divisionen
Kommunservice: 0155-24 88 00
E-post: tekniska.divisionen@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny