Förpackningar

Det ska bli enklare för hushållen att sortera sitt förpackningsavfall, så att mer kan återvinnas. Den förra regeringen tog beslut om förändringar som sker stegvis under de kommande åren.

Det här har hänt och kommer att hända framöver:

  • Den 1 januari 2024 tog kommunerna över ansvaret för insamling av förpackningsavfall från hushåll. Det innebär att kommunen nu ansvarar för återvinningsstationerna och den fastighetsnära insamlingen av förpackningar i flerbostadshus och samfälligheter.
  • Senast 1 januari 2027 ska alla hushåll kunna lämna förpackningsavfall nära bostaden.

Med förpackningsavfall menas pappers-, plast- och metallförpackningar samt förpackningar av färgat och ofärgat glas.

Genom förändringen skapas en sammanhållen avfallshantering där kommunen har ansvaret för all insamling. Det blir då lättare för medborgarna att veta vart de ska vända sig med frågor.

Tidigare har insamlingen av förpackningsavfall skötts av producenterna via Förpackningsinsamlingen FTI medan kommunen har ansvarat för insamling av matavfall, restavfall samt returpapper.

Vad är syftet med de nya bestämmelserna för förpackningar?

  • Öka återvinningen av förpackningar.
  • Effektivisera genom att samordna insamlingen av förpackningar med insamling av matavfall, restavfall samt returpapper.
  • Minska mängden förpackningar och förpackningsavfall.
  • Säkerställa att förpackningsavfall tas hand om på ett sätt som är bra för miljö och hälsa.

 

Vad innebär förändringen för hushållen?

 

Öppna sidomeny