flygplan_kväll.jpg

Resecentrum vid Stockholm Skavsta flygplats

En av de viktigaste anledningarna till byggnationen av Ostlänken, som riksdagen lyfter fram i sitt beslut, är att knyta samman en av Sveriges största flygplatser, Stockholm Skavsta flygplats, med Ostlänken. Vid Stockholm Skavsta flygplats ska en av de fem stationerna utmed Ostlänken byggas.

Att utveckla ett resecentrum och koppla samman terminaler för buss, järnväg och flyg är ett gemensamt arbete mellan Stockholm Skavsta Flygplats AB, Trafikverket, Region Sörmland och Nyköpings kommun.  

Gemensamt arbete fastställer järnvägens och stationens läge

Ett gemensamt arbete görs nu för att fastställa stationens utformning och gestaltning men också hur den kopplar samman med övriga delar. Det handlar mycket om hur övrig infrastruktur kopplas samman och hur det påverkar tillgängligheten, kapaciteten men även platsen övriga utveckling som föreslås i kommunens planprogram.  

Planprogram för området kring flygplasen

Nyköpings kommun har tagit fram ett planprogram för Skavsta verksamhetsområde. Planprogrammet visar hur området ska utvecklas i framtiden på ett hållbart sätt. Planprogrammet är det första steget inför den kommande detaljplaneläggningen av Skavsta utvecklingsområde. Det möjliggör också byggandet av Ostlänken och ett nytt resecentrum vid Skavsta.

När det gäller strategiskt markinnehav är de stora markägarna idag Nyköpings kommun, Stockholm Skavsta flygplats och Skanska. Läs mer om Skavsta verksamhetsområde

Kontakta oss

Samhällsbyggnad, Stadsbyggnadsenheten

Björn-Emil Tunebäck
Projektledare Ostlänken
bjornemil.tuneback@nykoping.se 

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny