Trädgårdsavfall och kompostjord

Vill du göra dig av med trädgårdsavfall, som löv, fallfrukt, grenar från buskar eller annat komposterbart material? Eller vill du ha lite jord till din trädgård eller balkonglåda? 

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall i första hand ska komposteras hemma eller lämnas till någon av kommunens trädgårdstippar, eller på Björshults återvinningscentral.

Om du inte kan transportera avfallet själv finns möjlighet att beställa ett kärl för trädgårdsavfall som hämtas av kommunen. Läs här om hur du beställar ett abonnemang för trädgårdsavfall.

Till trädgårdsavfall räknas löv, fallfrukt, grenar, gräsklipp och kvistar. 

Elda trädgårdsavfall?

Sedan 1 januari 2024 gäller ny lagstiftning som bland annat berör reglerna kring eldning av trädgårdsavfall. Nyköpings kommun ser för tillfället över de nya reglerna och hur de påverkar de lokala avfallsföreskrifterna. Tillsvidare gäller:

 • Mindre mängder torrt trädgårdsavfall som inte kan komposteras får enligt kommunens föreskrifter eldas på den egna tomten under förutsättning att det inte orsakar olägenheter.
 • Det är förbjudet att elda alla andra typer av avfall.

 • Läs mer här innan du eldar trädgårdsavfall.

Trädgårdstippar 

Kommunens obemannade trädgårdstippar finns vid Brandholmen och i Nävekvarn, Runtuna, Stigtomta, Tystberga, Vrena och Ålberga.

Öppettider

Tippen vid Brandholmen har öppet dygnet runt, året om.

Trädgårdstipparna i Nävekvarn, Runtuna, Stigtomta, Tystbera, Vrena och Ålberga är öppna från 1 april–30 november, dygnet runt. 

OBS! Trädgårdstippen i Nävekvarn stänger när det pågår skytte vid den intilliggande Tunabergs Jaktskyttebana, vanligen tisdag och torsdag 17-20 samt lördag 8-14.

Trädgårdstipparnas placering, klicka på den som finns i din närhet:

Ort GPS-koordinater
Nyköping 58.747486, 17.050007
Nävekvarn 58.644133, 16.785705
Runtuna 58.878947, 17.036179
Stigtomta 58.807409, 16.787424
Tystberga 58.842992, 17.256031
Vrena 58.853431, 16.700557
Ålberga 58.736460, 16.577178

Bra att veta

 • Det du får lämna på trädgårdstipparna är endast trädgårdsavfall som julgranar, ris, grenar, gräsklipp och löv, samt fallfrukt.
 • Det går bra att lämna gräsmatta i små mängder, max motsvarande vad som ryms på en släpkärra. Det ska läggas i högen märkt Gräs och löv. Materialet som läggs där komposteras och blir ny jord. 
 • Det är inte tillåtet att lämna schaktmassor som jord, grus, sten och sand på någon av kommunens trädgårdstippar. 
 • Du får inte lämna slaktavfall eller styckningsrester på trädgårdstipparna. Små mängder slaktavfall från husbehovsjakt kan lämnas kvar i skogen. Om du har styckningsrester lägger du det i ditt kärl för restavfall.
 • Stubbar får endast lämnas på Björshults avfallsanläggning, i mindre mängd. Kontakta personalen där för att bli hänvisad till rätt plats.
 • Lämna aldrig trädgårdsavfall som du misstänker är förorenat av bensin eller annat miljöfarligt.
 • Undvik att lägga ris och grenar i dina vanliga avfallskärl eftersom det kan skada våra fordon.
 • Trädgårdstipparna är bara för privatpersoner. Verksamheter hänvisas till Björshults avfallsanläggning.

Invasiva främmande växter ska inte till trädgårdstippen

Vissa växter får inte läggas på kommunens trädgårdstippar. Arterna vresros, jätteloka, parkslide, kanadensiskt gullris, blomsterlupin, jättebalsamin och andra invasiva växter ska istället lämnas i förslutna säckar på en bemannad återvinningscentral, i fraktionen brännbart (inte bland trädgårdsavfall!). Skälet är att dessa arter klassas som invasiva växter och anses kunna störa den biologiska mångfalden. De ska därför hanteras på ett sätt som minskar risken för spridning.

Läs mer om hantering av jätteloka. 

På Naturvårdsverkets webbplats finns mycket information om invasiva främmande arter att ta del av.

Släng inte trädgårdsavfall i naturen

Att slänga trädgårdsavfall i naturen är förbjudet. Tippningen förändrar närmiljön och lockar till sig ohyra och ogräs. Det dödar blommor och ger nässlor.  Är det stora tippningsmängder kan det till och med döda träd. Dessutom kan det börja lukta illa och ser otrevligt ut. Har någon slängt trädgårdsavfall i naturen är det vanligt att fler gör samma sak och det växer till en stor soptipp. 

Så kan du göra med ditt trädgårdsavfall:

 • Gräsklipp är utmärkt att lägga på rabatter. Det hindrar ogräs och ger bra gödning. 
 • Små kvistar, löv. fallfrukt och annat trädgårdsavfall kan du kompostera. Då får du ny jord!

 • Stora grenar kan lämnas till en trädgårdstipp, eller läggas i ditt kärl för trädgårdsavfall om du har beställt hämtning. 

 

Abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall

Du kan beställa ett särskilt kärl för trädgårdsavfall som vi tömmer var fjärde vecka under perioden vecka 14–45 (totalt åtta tömningar). Kärlet rymmer 190 liter. För att teckna abonnemang, ring Tekniska divisionens kommunservice på tfn 0155-24 88 00. 

Kompostjord

Vill du ha lite jord till din trädgård eller balkonglåda? Under sommarhalvåret finns det kompostjord att hämta vid trädgårdstippen på Brandholmen. Du hittar jorden längst in till höger inne på trädgårdstippen. En skylt märker upp platsen. 

Jorden kommer från löv och gräsklipp som Nyköpingsborna har lagt på kommunens trädgårdstippar och som sen har komposterats i drygt sex månaders tid. Jorden är gratis för privatpersoner och fylls på i mån av tillgång. 

Tänk på:

 • Du får gärna hämta jord, men inte lämna. Förbudet mot att lämna jord och andra schaktmassor, t.ex. grus, sand och sten, gäller för hela trädgårdstippen. 
 • Om det förekommer enstaka rester av plast i jorden, beror det på att det lämnats plastsäckar bland trädgårdsavfallet. Ju renare trädgårdsavfall som lämnas, desto renare kompostjord kan du hämta följande vår.
 • Vi kan inte garantera att jorden är fri från rester av invasiva främmande arter, om sådana har lämnats i trädgårdsavfallet som vi komposterat.
 • Var gärna måttlig, så räcker kompostjorden till fler.

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-tors 07-16, 
lunchstängt kl. 12-13
fredagar 07-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter