Husutstakning

Husutstakning innebär att läget för en blivande byggnad märks ut på marken så att det stämmer med bygglovet. Det är bygglovhandläggaren som avgör om det behövs en husutstakning. För att beställa en husutstakning använder du vår e-tjänst.

Grovutstakning

Innan sprängning eller schaktning kan en grovutstakning utföras. För byggherren kan en grovutstakning vara värdefull att utföra i till exempel följande situationer:

  • Om måttsättningen är osäker, till exempel vid osäkert läge för byggnad
  • Om läget kan komma att behöva justeras för att undvika sprängning, till exempel på grund av intilliggande berg

De blivande hushörnen markeras med träläkt och noggrannheten är cirka 10 cm. Det är du som byggherre som avgör om du kan ha nytta av en grovutstakning.

Beställ grovutstakning

Finutstakning

Vid finutstakning markeras byggnadsläget med mycket hög precision. Markeringen görs med spik och skruv på träprofiler.

Utstakningen görs efter fasadmått. 

Som byggherre ansvarar du själv för att profilerna blir uppförda innan utstakningen. Bilden nedan visar hur det kan se ut.

imagem3g0h.png

imageup0sv.png

Beställ finutstakning

Kontakta oss

Kundservice

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny