Säsongslov

Du kan ansöka om säsongslov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid under flera år. Till exempel som uteserveringar och glasskiosker. Lovet kan vara både tidsbegränsat (till exempel för varje sommar i fem år) eller permanent (varje sommar i ett obegränsat antal år).

Bygglov behövs alltid

Om du vill söka säsongslov så behöver åtgärden

  • vara av tillfällig karaktär
  • fylla ett tillfälligt behov
  • uppfylla någon eller några, men inte alla, förutsättningar för permanent bygglov - om det är ett tidsbegränsat säsongslov
  • inte medföra orimliga ekonomiska eller praktiska konsekvenser för att tas bort.
  • vara återkommande under mer än två år.

Osäker på om det gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. Använd kommunens karta för att ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.

Handlingar du behöver för din ansökan

  • ansökan via blankett eller e-tjänst
  • avvecklingsplan
  • samma handlingar du behöver för att söka vanligt bygglov för ärendet. Läs mer om olika bygglov

Tänk på

Om du ska bygga en uteservering behöver du även ansöka om att använda offentlig plats.

Avgifter och taxor

Läs mer om avgifter och taxor för anmälan, ansökan eller handlingar.

Överklaga

Du kan överklaga beslut om ditt ärende

Läs detaljplanen för området där din fastighet ligger

För många områden i Nyköpings kommun finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen.

Titta i detaljplanen vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga. Du kan själv söka fram din detaljplan i en digital karta.

Ta fram en avvecklingsplan

När du söker ett tidsbegränsat bygglov behöver du lämna in en avvecklingsplan. I den beskriver du hur du planerar att ta bort den aktuella åtgärden och återställa marken. Det är ditt ansvar att se till att avvecklingen går rätt till.

För att vi ska kunna bevilja din ansökan behöver du även beskriva varför det bara finns ett tillfälligt behov av åtgärden.

Handlingar för att söka vanligt bygglov för åtgärden

Du behöver även skicka med de handlingar som krävs för att söka ett vanligt bygglov för åtgärden du vill utföra.

Hitta information om olika åtgärder

Skicka in din ansökan

Nu har du gjort allt du behöver för att kunna göra en ansökan. Du kan välja att antingen

ansöka direkt via vår e-tjänst

eller beställa en blankett, för att göra ansökan, från kundservice. Mejla till kundservice@nykoping.se eller ring 0155-24 80 80.

Ansökan med handlingar mejlar du sedan till bygglov@nykoping.se eller postar till:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.

  • Jämna veckor – Torsdagar 15:00-19:00
  • Ojämna veckor – Tisdagar 15:00-19:00

Boka rådgivning via e-tjänst

Förbered dig gärna innan rådgivningen genom att vara tydlig med vad du undrar och till exempel bifoga handlingar när du gör din bokning. 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter