Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. För att förhindra att sjukdomen kommer till Sörmland och sprids mellan grisar finns det flera saker du kan tänka på att göra. 

Aktuellt läge för Nyköping 

Här hittar du senaste informationen kopplat till utbrottet i Västmanland. 

Den smittsamma virussjukdomen afrikansk svinpest har konstaterats hos vildsvin i Västmanland. Länsstyrelsen i Södermanlands län arbetar just nu med att vidta åtgärder och samordna med berörda myndigheter för att förhindra att smittan når Södermanland. Nyköpings kommun är en del i det arbetet.

Läs mer och följ utvecklingen på Länsstyrelsen webb. 

Om du hittar ett dött vildsvin 

Om du hittar ett dött vildsvin eller ser ett vildsvin som beter sig avvikande så är det viktigt att du rapporterar in det till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Gå in på rapporteravilt.sva.se och följ anvisningarna.

Förhindra smittspridning

Så håller vi afrikansk svinpest borta från svenska djur:

  • Om du hittar ett dött vildsvin - rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som då kan ta prover och göra analys. Rapportera via SVA:s webb eller ring SVA på telefon 018-67 40 00.
  • Ta inte med kött eller köttprodukter av tamgris eller vildsvin från länder där svinpest förekommer, läs mer på krisinformation.se.
  • Mata inte grisar med matrester, det kan innehålla virus. 
  • Lämna inte mat i naturen.
  • Kompostering av matavfall ska ske i slutna behållare.
  • Undvik om möjligt att föra in grovfoder till alla djurslag från områden där afrikansk svinpest förekommer.
  • Anmäl omedelbart misstanke om afrikans svinpest hos tamgrisar till veterinär.

Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst. Viruset smittar inte till människa, men om matrester som innehåller virus ges till grisar eller hamnar i naturen kan sjukdomen spridas till nya områden. 

Sjukdomen är ett mycket stort hot mot tamgrisar och vildsvin men är ofarlig för människor och andra djur. Viruset sprids med sjuka djur, ofta vildsvin.

Mer information

Läs mer om afrikansk svinpest hos:

Registrera tamgrisar

Vi påminner också om att Registrera all grishållning hos Jordbruksverket, det gäller även för hobbygrisägare som håller minigrisar och enstaka hushållsgrisar. 

Kontakta oss

Kundservice

E-post: 
kundservice@nykoping.se  

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter