Rökfria miljöer

För att skydda människor för passiv rökning och för att avnormalisera rökningen i samhället finns det miljöer där det enligt tobakslagen är förbjudet att röka. 

Genom att respektera förbudet bidrar du till en mer hälsosam miljö och motverkar att barn och ungdomar börjar röka. 

Tobakslagen förbjuder rökning i vissa miljöer

Följande miljöer ska vara rökfria

 • Barn- och ungdomsverksamhet
  Lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.
 • Hälso- och sjukvård.
  Lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård.
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
 • Kollektivtrafik.
  På färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel. Bestämmelser avser också sovkupéer på tåg.
 • Restauranger och andra serveringsställen
  I restauranger och på andra serveringsställen.
 • Allmän sammankomst och offentlig tillställning
  I andra lokaler än ovanstående som används när en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning som avses i 2 kap. 1-3 §§ ordningslagen (1993:1617) anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen. . Exempelvis teater- och bioföreställningar, konserter, idrottstävlingar, marknader och mässor.
 • Tillträde för allmänhet
  I andra lokaler än ovanstående om allmänheten har tillträde till lokalerna.
 • Hotell och tillfällig bostad
  Ett visst antal av de rum som upplåts ska vara rökfria.

Rökfria miljöer från 1 juli 2019:

 • Uteserveringar
  Uteserveringar utanför t.ex. restauranger och caféer.
 • Utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel
  Områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, t.ex. perronger, busshållplatser och taxizoner. Även andra utomhusområde som är avsedda för resenärer, exempelvis biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområdet omfattas för förbudet.
 • Inhängnade idrottsanläggningar utomhus
  Inom inhängnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar. Rökförbudet gäller inte bara platser för själva idrottsutövandet utan även platser som används för andra ändamål, exempelvis försäljning, under förutsättning att dessa platser ligger inom det inhängnade området. Om idrottsanläggningen används för andra aktiviteter och arrangemang, t.ex. konserter och mässor, omfattas den fortfarande av rökförbudet.
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • Entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till
  Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud enligt lagen om tobak och liknande produkter, t.ex. entréer til restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sukvård.

Vem har ansvar?

Den som har praktiska möjligheter att se till att bestämmelserna följs, exempelvis den som äger eller på annan grund förfogar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av rökfria miljöer är ansvarig för att reglerna om rökfria miljöer följs. Den ansvarige, eller en företrädare för denne, som ser att någon som röker där rökning inte är tillåten ska vid behov informera eller tillrättavisa personen om rökförbudet.

Om någon, trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten får denna person avvisas. Bara poliser och ordningsvakter har rätt att avlägsna en person från platsen.

Skyltning

Den som har ansvar för rökförbudet måste informera om förbudet genom skyltning. 

Bild visar skylt om rökning förbjuden

Här kan du ladda ner skyltar för att sätta upp exempelvis vid en entré:

Rökning förbjuden, stående skylt  

Rökning förbjuden, liggande skylt 

Om lagen

Lagen är en social skyddslag och behövs för att Sverige ska kunna genomföra bestämmelserna i EU:s tobaksproduktdirektiv (2014/40/EU) och för att nå regeringens mål om ett rökfritt Sverige 2025.

Folkhälsomyndighetens information om tobakslagen

Frågor och svar om tobakslagen hos Folkhälsomyndigheten

 

 

Kontakta oss

Kundservice

Epost: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter