Avfallstrappan

Avfallstrappan gäller inom hela EU och beskriver hur vi bäst ska ta hand om vårt avfall. Ju högre upp i trappan vi strävar, desto bättre för miljön.

avfallstrappan_webb.png

 

1) Förebygga avfall

I första hand bör vi se till att det skapas så lite avfall som möjligt. Tänk efter: Behöver jag verkligen den här saken? Skulle jag kunna hyra eller låna den istället och använda mindre av jordens resurser?

2) Återanvända

Sälj gamla saker eller lämna dem till second hand-butiker eller någon annan som behöver dem. Det som är skräp för dig kan vara av värde för någon annan! Du kan också använda din kreativitet och göra om något du redan har. Då lever dina saker vidare istället för att bli avfall. Samtidigt sparar vi det material och den energi som skulle ha gått åt vid produktion och distribution av nya produkter. 

3) Återvinna

När återanvändning inte är möjligt ska vi återvinna materialet. Det gör vi idag bland annat med förpackningar och tidningar men också genom rötning av matavfall eller kompostering av trädgårdsavfall.

4) Energiutvinna 

Om materialet inte kan återvinnas ska det förbrännas i ett kraftverk för att omvandla energin till el och värme. 

5) Deponera

Att deponera avfallet på en soptipp är det sämsta alternativet som vi på alla sätt ska undvika. Materialet tas då ur kretsloppet och försvinner som en tillgänglig resurs för oss människor. 

Öppna sidomeny

Nyheter