Kungörelse om bygglov

När ett beslut om lov eller förhandsbesked fattas kungörs, det vill säga meddelas, detta i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT). Där finns alla beslut som är fattade från och med 2 maj 2011.

Hitta kungörelser

För att hitta kungörelser på Post- och Inrikes Tidningars webbplats gör du så här:

  1. Gå till Post- och Inrikes Tidningars webbplats.
  2. När du är inne på Post- och Inrikes Tidningars webbplats, klicka på "Sök kungörelse" i vänsterspalten.
  3. Klicka på "Avancerad sökning".
  4. I rullistan för "Ämnesområde" väljer du "Kungörelse enligt plan- och bygglagen"
  5. Fyll i övriga rullistor beroende på vad du söker för typ av kungörelse.
  6. Klicka på "Sök".

Delgivning och underrättelse

När det tas beslut om bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked ska fastighetsägare andra än sökande delges om beslutet. Det betyder att de ska få kännedom om att det tagits ett positivt beslut för en byggåtgärd på deras fastighet. 

Andra som delges av beslut är grannar eller berörda sakägare som lämnat synpunkter i ärendet. 

Ibland kan beslut också meddelas med en annons i Sörmlands Nyheter och på den kommunala anslagstavlan.

Det är viktigt att du svarar!

Om du får hem ett brev om delgivning är det viktigt att du skriver under delgivningskvittot och skickar tillbaka det till Bygglovenheten. Det innebär inte att du godkänner åtgärden, men det är ett underlag som anger när tiden för att överklaga påbörjas. Är det flera ägare på en fastighet skickas ett brev om delgivning till varje fastighetsägare.

Överklaga ett beslut

Du har rätt att överklaga ett beslut om bygglov eller förhandsbesked inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eller tre veckor från att du blivit delgiven.

Här kan du läsa mer om hur man överklagar.

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.

  • Jämna veckor – Torsdagar 15:00-19:00
  • Ojämna veckor – Tisdagar 15:00-19:00

Boka rådgivning via e-tjänst

Förbered dig gärna innan rådgivningen genom att vara tydlig med vad du undrar och till exempel bifoga handlingar när du gör din bokning. 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter