Bygg - Beställning av kartmaterial och mättjänster

Vi utför mätningsuppdrag i anslutning till Nyköpings kommuns verksamhet, ofta med anknytning till bygglovs- eller detaljplaneprocesserna.

Läs mer om kartor och mätning här. 

GDPR

Vi sparar och behandlar följande personuppgifter om dig; personnummer, namn, adress samt fastighetsbeteckning, e-postadress och telefonnummer. Syftet med behandlingen är att kunna hantera din beställning.

Personuppgiftsansvarig är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post bygglov@nykoping.se eller ringa Kundservice 0155-24 80 80.

Du når vårt dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@nykoping.se eller telefon 0155-24 80 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information kring Nyköpings kommuns hantering av GDPR hittar du på www.nykoping.se/personuppgifter

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du skicka e-post till bygglov@nykoping.se eller ringa Kundservice 0155-24 80 80 för att få en blankett.