Inkomstuppgift för placering i fritidshem och förskola

Vilken avgift du betalar för förskola och fritidshem beräknar vi utifrån familjens inkomster. Om familjen får ändrade inkomster ska du anmäla om det.

Avgift för en plats i förskola eller på fritids räknas per månad med hushållets samlade bruttoinkomst som grund. Om din inkomst förändras ska du anmäla om det, via vår e-tjänst, din inkomst uppdateras inte automatiskt.

E-tjänst - ändra inkomstuppgift

Lämnar du inte inkomstuppgifter för hushållet betalar du maxtaxa, enligt kommunens avgiftsregler. Läs instruktioner för hur du ändrar inkomst i e-tjänsten.

Du måste göra dina ändringar före det sista datumet i månaden, för att det ska gälla för beräkningen av nästa månads avgift. Du som är egen företagare eller av andra skäl har kan ha svårt att beräkna din inkomst kan göra en uppskattning av inkomsten och meddela den. 

Inkomstuppgift

För att du ska få rätt avgift för barnets placering i förskola eller på fritids, är det viktigt att du som vårdnadshavare lämnar inkomstuppgift för både dig och eventuell partner eller sambo.

Avgiften är baserad på din skattepliktiga inkomst. Följande räknas inte som inkomst:

  • Försörjningsstöd
  • Barnbidrag
  • Bostadsbidrag
  • Underhållsstöd
  • Studiemedel (lån och bidrag)
  • Familjehemsersättningens omkostnadsdel
  • Etableringsstöd för nyanlända

Förändrade familjeförhållanden

Om förhållandena i familjen förändras, till exempel på grund av separation eller samboende, påverkar det avgiften för förskola och fritids. Avgiften grundar sig på den sammanlagda inkomsten i hushållet. Den ska du meddela till oss via telefon eller e-post.

Inkomstjämförelse

Nyköpings kommun gör årligen en inkomstjämförelse mellan de inkomster som du lämnat till oss och de inkomstuppgifter som Skateverket har. Läs mer om inkomstjämförelse

Delad faktura för separerade vårdnadshavare

Om vårdnadshavare är separerade, har gemensam vårdnad och barnen eller barnet bor växelvis hos er, betalar båda vårdnadshavarna en avgift för förskola eller fritidshem. Summan för avgiften beror på den totala inkomsten för varje vårdnadshavares hushåll och fördelas på två fakturor. 

Mer information

Läs mer om avgifter för förskola

Kontakt vid frågor

Har du frågor om din faktura, kontakta handläggare genom att mejla till barnplacering@nykoping.se.

 

 

Kontakta oss

Handläggare Förskola och Fritidshem

E-post: 
barnplacering@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Helgfri vardag kl 09:00-16:00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny