Hjälp till barn och unga med psykisk ohälsa

Alla kan må dåligt. Ibland fungerar inte livet som man vill. Det är vanligt med psykisk ohälsa, mer än var fjärde person drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa som gör att de behöver stöd av andra.

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Har du behov av akut hjälp?

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du behöver akut hjälp.

Våga berätta

Om du mår dåligt, har en hemlighet, är ledsen eller orolig är det viktigt att du vågar berätta för någon vuxen du litar på.

Här får du veta mer om hur du gör för att våga berätta

Rättigheter

Vill du fråga om dina rättigheter eller berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården?

Ring eller mejla IVO:s (Inspektionen för vård och omsorg) Barn- och ungdomslinje. Du kan vara anonym.

Öppna sidomeny