Praktik i skola och förskola

Praktik i skola och förskola kan gälla tre saker. Verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter (VFU), arbetsplatsförlagd lärande (APL) för elever i gymnasiet eller prao som är praktik för dig som går i åttan och nian.

Verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter (VFU)

Nyköpings förskolor och skolor tar varje år emot ett stort antal lärarstudenter och ansvarar tillsammans med universitetet för VFU, den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. 

VFU ska ge tillfälle att utveckla handlingskompetens och förmågan att reflektera över gjorda handlingar och erfarenheter, med målet att utveckla framgångsrika förhållningssätt.

Är du intresserad av att göra din VFU i Nyköping?
Läs mer om VFU i Nyköpings kommun.

Praktik på förskolor (APL)

Nyköpings kommuns förskolor tar gärna emot olika typer av praktikanter, främst elever från barn- och fritidsprogrammet som gör sin APL (arbetsplatsförlagd lärande).

Det samordnar vi centralt mellan oss och din utbildning. Du vänder dig främst till din utbildning med dina frågor kring placering, perioder eller annat.

Har du ändå funderingar och behöver vända dig direkt till oss kan du mejla till forskoleadmin@nykoping.se.

Prao, praktik för dig som går i åttan och nian

Du som går i åttan och nian gör två veckors prao, praktisk arbetslivsorientering, i respektive årskurs. Studie- och yrkesvägledaren på din skola samordnar och hjälper dig med praktiken. 

​Utbildningen i grundskolan är avgiftsfri och du kan därför ansöka om ersättning för eventuella utlägg under praoperioden.

Kontakta din skola om du har frågor rörande praktik eller prao. 

Öppna sidomeny

Nyheter