Fritidshem

Vårt mål är att skapa en trygg miljö med goda kamratrelationer i en trygg grupp där alla får synas och höras samt lära sig att lyssna och ta hänsyn till varandras olikheter och behov.

Läs övergripande information om hur du ansöker om plats, säger upp plats, ändrar inkomstuppgifter eller säger upp plats till fritidshem

Enligt skollagen ska fritidshemmet bland annat komplettera skolan, erbjuda en meningsfull fritid och erbjuda eleverna stöd i sin utveckling.

 • Du får lära dig att ta eget och gemensamt ansvar i vår fritidshemsverksamhet.
 • Du ska också få utveckla dina färdigheter emotionellt och motoriskt och känna att du duger som du är.
 • Vi vill att du ska kunna visa respekt för vuxna och för kamrater.
 • Vi värnar om den lärande lekens betydelse och månar om att elevernas rörelsebehov ska bli tillgodosett.
 • Vi arbetar aktivt med elevernas delaktighet och inflytande genom att ta tillvara dina idéer om vad vi ska göra på fritidshemmet.

Öppettiderna på fritids är kl.06.00-18.00. Vi serverar frukost mellan kl.06.15-07.15. Mellanmål serveras på avdelningarna ca kl.14.00-14.30.

Utomhusfritids på Långsätter

På Arnö skola Långsätter finns utomhusfritids som har utomhuspedagogik och äventyrspedagogik som grund. Mesta tiden tillbringas utomhus, även mellanmålet, men vid behov finns även en inomhuslokal.

Utomhusfritids innebär bland annat det här:

 • Äventyrspedagogik med kamrat- och samarbetsövningar
 • Upptäcka naturen och hur den fungerar
 • Bygga kojor och hinderbanor
 • Använda stormkök och verktyg som såg och kniv
 • Öva matematik och svenska med naturens hjälp
 • Använda karta och kompass
 • Skapande verksamhet i naturen
 • Nyttja kommunens Naturskola

Kontakta oss

Arnö skola - Herrhagen fritidshem

herrhagensfritidshem@nykoping.se  

Lilla Björn (Förskoleklass och åk 1) Öppning och stängningsavdelning
0155 - 24 88 96

Stora Björn (åk 2 och uppåt) (övervåningen) 
073 - 426 88 02 

 

Arnö skola - Långsätter fritidshem

langsattersfritidshem@nykoping.se

Diamanten (förskoleklass och åk 1)
073 - 662 23 91

Atlanten (åk 1 och uppåt) Öppnings- och stängningsavdelning
073 - 662 22 63

Utefritids (åk 1 och uppåt)
073 - 662 22 86

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny