Trygg i våra verksamheter

Vi vill att alla barn, elever och vuxna inom våra verksamheter känner sig välkomna och trygga. 

Verksamheten ska se till att barn/elever inte kränker eller trakasserar varandra. Om det händer måste enheten undersöka saken och snabbt sätta stopp för det. Det finns rutiner och planer för att säkerställa att man arbetar löpande med frågor som kränkande behandling, mobbing och trakasserier. 

Gör en anmälan

Du kan göra en anmälan om mobbing eller trakasserier på vår webbplats.

Du kan också anmäla via enheten.

Likabehandingsplan

Varje enhet arbetar fram en egen likabehandlingplan utifrån den egna verksamhetens förutsättningar. Du kan läsa mer om respektive enhets likabehandlingsplan på deras egen webbsida.

Olycksfallsförsäkring

Nyköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunens verksamheter.

Öppna sidomeny

Nyheter