Fritids

Vi har fyra avdelningar på fritidshemmet - Polstjärnan, Saturnus, Universum och Karlavagnen. De fyra fritidsavdelningarna har en gemensam målsättning, men mellan avdelningarna finns skillnader i hur man arbetar för att uppnå målen.

Vi vill att tiden på fritids ska ha ett sådant innehåll:

 • att alla barnen trivs och kan känna sig glada och trygga
 • att barnens sociala kompetens och förmåga att ta ansvar ökar
 • att barnen lär sig att hitta meningsfulla fritidssysselsättningar

Dit når vi genom att vi som vuxna:

 • är förebilder, engagerar oss, är lyhörda, ser varje barn
 • ser leken som en metod för lärande
 • är överens om gemensamma rutiner och regler
 • ger skapande och naturupplevelser stort utrymme
 • ser dagen som en helhet
 • ser till att vår verksamhet är välplanerad och har ett bra innehåll med en tydlig och känd struktur
 • finns till hands för barnen, ispirerar, erbjuder, ger största möjliga valfrihet och uppmuntrar barnens egna initiativ
 • svarar för att ett rikt material för skapande och lek finns tillgängligt.
 • har bra kontakt med föräldrar

Hålltider:

Öppettider på fritids 06.00 – 17.30 

Frukost serveras  07.00 –  07.30

Mellanmål mellan 14.00 och 15.15 beroende av avdelning

Kontakta oss

Fritidsavdelningar

Polstjärnan (åk F)
073-426 85 71

Saturnus (åk 1-2)
073-325 31 27 

Karlavagnen (Utefritids)
073- 149 37 68

Universum (åk 3-6) 
073- 662 20 17

fritids.bryngan@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny