Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola är en frivillig utbildning för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller hjärnskada, som gör att du inte kan tillgodogöra dig undervisningen i den ordinarie gymnasieskolan. Läs om vilka gymnasieprogram vi kan erbjuda dig på Nyköpings Gymnasium.

Du ska ha fått beslut från din hemkommun om att få gå i anpassad gymnasieskola. 

Nyköpings gymnasium har lång erfarenhet av att möta och undervisa elever inom anpassade gymnasieskolan. Här erbjuds individuellt program för dig som läser ämnesområden och tre nationella yrkesprogram för dig som läser mot betyg. 

Du förbereds för vuxenlivet efter skolan med siktet på Dag 1 År 5. Hos oss utvecklar du din självständighet och förmåga att samspela med andra männsikor. Här möter du demokrati- och rättvisefrågor och lär dig omsorg om miljön.

Du som vill gå anpassade gymnasieskolan hos oss på Nyköpings gymnasium kan välja mellan:

Båda programmen är fyraåriga. På nationellt program läser du ämnen medan individuellt program har ämnesområden.

På Mitt Gymnasieval kan du läsa mer om gymnasiesärskolan och hur du ansöker.

Kontakta oss

Resultatenhetschef
Lena O´Connor
0155-24 81 05
lena.oconnor@nykoping.se

Studie- och yrkesvägledare
Charlotte Wargclou
073 - 412 15 85
charlotte.wargclou@nykoping.se

 

Mentor
Åsa Brorsson
073-773 79 51
asa.brorsson@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80
nykopingsgymnasium@nykoping.

Besöksadress: Svedelius väg 9, Nyköping 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny