Nationella program

Vi har tre nationella program på anpassade gymnasieskolan, FAB, AHV och HVO. Här kan du läsa om varje program och vilka kurser som ingår.  

I alla nationella program ingår kurser i engelska, estetisk verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andra språk.

Övriga kurser som ingår i programmen är programgemensamma. Det är kurser som är specifika för ett visst program. En del av denna undervisning ska ske ute på arbetsplatser vid arbetsförlagt lärande, APL.

Du får betyg när en kurs är avslutad. Läraren bedömer dina kunskaper och ger betyget A-E.

Du kan välja mellan: 

FAB - Fastighet, anläggning och byggnation

Du får grundläggande kunskaper inom fastighet, anläggning och byggnation.
Utbildningen förbreder dig för att till exempel kunna arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter eller markarbeten och underhåll i parkmiljöer.

De programgemensamma kurserna som är specifika för fastighet, anläggning och byggnation är:

 • Bygg och anläggning
 • Fastighetsskötsel
 • Service och bemötande

AHV - Administration, handel och varuhantering

Programmet för administration handel och varuhantering är ett yrkesinriktat program och ger dig kunskaper för arbete inom administration, handel och varuhantering.

De programgemensamma kurserna som är specifika för administration, handel och varuhantering är:

 • Administration
 • Handel
 • Information och kommunikation
 • Inköp och logistik
 • Service och bemötande

HVO - Hälsa, vård och omsorg

Programmet förbereder dig för att kunna arbeta med till exempel kost och hälsa, omsorgsarbete och vård. 

Under utbildningen lär du dig också att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med andra människor. Du får grundläggande kunskaper i service och omsorg inom vårdsektorn och inom äldrevården.

De programgemensamma kurserna som är specifika för hälsa, vård och omsorg är:

 • Hälsa
 • Människan
 • Service och bemötande
 • Vård och omsorg

Kontakta oss

Resultatenhetschef
Lena O´Connor
0155-24 81 05
lena.oconnor@nykoping.se

Studie- och yrkesvägledare
Charlotte Wargclou
073 - 412 15 85
charlotte.wargclou@nykoping.se

 

Mentor
Åsa Brorsson
073-773 79 51
asa.brorsson@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80
nykopingsgymnasium@nykoping.

Besöksadress: Svedelius väg 9, Nyköping 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny